Tudomány, Oktatás
Szakmai Programok

Szakmai Programok

A programokban az intézet különböző egységei integrált betegellátást végeznek. A szakmai program vezetője az integrált működést szervezeti szakmai és tudományos szempontból irányítja. A programokban az OKITI betegellátó tevékenységében kiemelt szerepet játszó, népegészségügyi jelentőségű betegcsoportok szerepelnek.

Stroke Program

Programigazgató: Dr. med. habil. Szikora István PhD, osztályvezető főorvos, Intervenciós Radiológiai Osztály

A programban részt vesz:

• a Vascularis Neurológiai osztály, vezető: Dr Óváry Csaba főorvos PhD,
• a Vascularis Idegsebészeti osztály, vezető: Dr Várady Péter főorvos PhD,
• és a Vascularis subintenzív részleg, vezető: Gubucz István adjunktus.

A program keretében átfogó (komprehenzív) stroke ellátás folyik. A program keretében a vascularis neurológia, intenzív terápia, intervenciós radiológia és idegsebészet6 szakemberei vesznek részt. Az akut stroke minden formáját képes ez az integrált ellátási modell kezelni. Így a vérzéses agykárosodásokat, aneurysma ruptúrát, különböző vascularis malformaciókat, fistulákat, az agythrombózis különböző formáit.
Módszertanilag a vénásan alkalmazott thrombolysis kezeléstől a selektív thrombolysisig, a mechanikus thromectomiától az intracranialis stent alkalmazásig, a sebészeti aneurysma ellátástól az állományvérzések sebészeti ellátásáig, illetve a kamradrainkezelésig.
A betegeket elsősorban a közép magyarországi körzetből veszi fel a Centrum, de indokolt esetben az egész ország területéről fogad pácienseket.
A Centrum feladata a betegellátás mellett új, nemzetközileg elfogadott módszerek hazai implementációja, fejlesztése, tanítása. Ugyancsak feladat a kutatás. A Centrum tudományos grantokat pályázatok forrását használja kutatásra, nemzetközi és hazai vizsgálatokban vesz részt. A PhD hallgatók képzése a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Programja keretében, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Informatikai karának Doktori Programja keretében folyik.


Epilepszia Program

Programigazgató: Dr. Erőss Lóránt PhD, címzetes docens, osztályvezető főorvos, Funkcionális Idegsebészeti Osztály
A kutatási program vezetője Dr. Fabó Dániel PhD

A programban részt vesz:

• Neurológiai osztály, vezető: Prof. Dr. Kamondi Anita D.Sc.
• Epilepszia részleg, vezető: Dr. Rásonyi György főorvos
• Epilepszia monitorozó, vezető: Dr. Kelemen Anna főorvos PhD

A program az epilepszia gyanú esetén a komplex kivizsgálást, roham videomonitorozást, gyógyszeres kezelést, beteg gondozást végzi. A gyógyszer rezisztens esetekben dönt a műtéti kezelésről. A műtét előtt epilepsziás fókusz meghatározást végez, esetenként corticalis vagy mély elektródák beültetésével. A munkacsoportban részt vesznek a képalkotó szakemberek és külső intézmények epileptológusai is.
A betegeket az ország minden területéről fogadja a Centrum a z Epilepszia Szakrendelésen keresztül. A betegellátás előjegyzés alapján zajlik. A gyógyszeres kezelést az antiepileptikumok vérszint ellenőrzése mellett végzik.
A rendszeres esetmegbeszélés mellett gyógyszerkipróbálásban vesz részt a Centrum. Tudományos kutatását különböző programtámogató grantokból folytatja. A Centrum részt vesz a hazai és nemzetközi kutatásokban. A PhD hallgatók képzése a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Programja keretében, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Informatikai karának Doktori Programja keretében folyik.


Neuro-onkológiai Program

Programigazgató: Dr. Fedorcsák Imre PhD, címzetes egyetemi docens, osztályvezető főorvos, Onkológiai Idegsebészeti Osztály.

A Programban részt vesz:

• Dr. Bagó Attila PhD adjunktus
• Dr. Sipos László PhD főorvos

A Program a hazai idegrendszeri daganatos betegek ellátásának megszervezését tűzte ki célul. A sebészeti ellátás mellett a Programban részt vevők az Országos Onkológiai Intézetben, az Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Centrumában vállalnak konzultáns és gondozó munkát, részt vesznek a besugárzó kezelések megtervezésében. A Program igazgatója a Debreceni Egyetem Idegsebészeti Klinikáján konzultánsként irányítja a gamma besugárzó kezelést.
A Program munkáját a Semmelweis Egyetem I.sz. Pathológiai Intézete segíti a biopsziás anyagok értékelésével, az Intézettel a konzultáns munka elektronikus formában is megvalósul. A Centrum kutatási, oktatási feladatokat is ellát. Igyekszik az OKITI-ban a teljeskörű neuro-onkológiai ellátás biztosítására.


Klinikai Elektrofiziológiai Program

Programigazgató: Prof. Dr. Kamondi Anita D.Sc.
Munkatárs: Dr. Fabó Dániel PhD)

A Program integrálja a klinikai elektrofiziológiai diagnosztikát, kutatást az OKITI-ben.


Fájdalom ellátás Program

A Program megszervezése folyamatban

 


Gerincsebészeti Centrum

 Programigazgató: Prof. Dr. Banczerowski Péter, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, idegsebészeti szakmai igazgató, osztályvezető főorvos, Gerincsebészeti Osztály

 

Az életkor előrehaladtával fokozatosan növekszik a mozgásszervi megbetegedések előfordulása, így az átlagéletkor egyidejű növekedésével a gerinc elhasználódásos megbetegedéseiben szenvedők számának emelkedésével kell számolni. Irodalmi adatok szerint a felső légúti fertőzéseket követően a derékfájdalom a második leggyakoribb ok, mely miatt a betegek orvoshoz fordulnak. Annak esélyét, hogy az ember élete során legalább egyszer előfordul minimálisan egy hétig tartó derékfájdalom, 60-90%-ra becsülik. Az Egyesült Államokban a derékfájás 5,4 millió amerikait tesz munkaképtelenné, és ez évente közel 20 milliárd dollár költséget jelent a gazdaságnak. A betegségcsoportnak mind az átmeneti munkaképesség-csökkenésben, mind a rokkanttá válásban nagy szerepe van.

A degeneratív kórkép gyakorlatilag a lakosság egészét érinti, társadalmi, szociális és egészségügyi ellátási problémát jelent.

A Centrum különböző kóreredetű gerincbetegségek komplex kivizsgálását és multidiszciplináris kezelését tűzi ki célul, különös tekintettel a speciális műszerezettséget és szaktudást igénylő betegségcsoportokra.

A programban az idegsebészet, a neurológia, az elektrofiziológia, a radiológia, az intervenciós neuroradiológia, a fájdalomterápia, az aneszteziológia, a gyógytorna, a pszichológia szakemberei vennének részt. A program a jelenleg meglévő nemzetközi kapcsolatok fejlesztését tervezi.

Az Intézet Gerincsebészeti munkacsoportja végzi az országban a legtöbb gerincimplantációval járó beavatkozást az idegsebészetek vonatkozásában.

A magas színvonalon végzett hagyományos gerincsebészeti eljárások mellett a Gerincsebészeti munkacsoport élen jár új gerincsebészeti (un. minimálisan invazív) technikák, eljárások kidolgozásában és továbbfejlesztésében. A fejlesztett innovatív idegsebészeti, gerincsebészeti módszerek hiánytpótlóak, a minimál invazív módszerek világszerte való széleskörű terjedésének megfelelőek. A módszerek között számos olyan szerepel, mely a világon elsőként kifejlesztett, közölt és alkalmazott.

Kiemelkedő jelentőségű feladat a graduális, posztgraduális és doktorandusz képzésben való aktív részvétel, a szakorvosképzésben és továbbképzésben való fokozott szerepvállalás.

A PhD hallgatók képzése a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Programja keretében zajlik.

 

 

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...