Nemzeti Agykutatási Program

Nemzeti Agykutatási Program

 

Az agykutatás Magyarországon nemzetközileg is elismert hagyományokkal és adottságokkal rendelkezik, eredményessége ma is kiemelkedő. Szoros kapcsolatokkal, jó beágyazottsággal, együttműködésekkel rendelkezik a klinikum terén (idegsebészet, neurológia, pszichiátria). A hazai idegtudományi kutatóhelyek erős hazai gyógyszeripari és biotechnológiai ipari kapcsolatokkal rendelkeznek, valamint az infokommunikáció és infobionika területén is jelentős hasznosítási lehetőségei vannak.

A Magyar Kormány az agykutatást választotta az EU elnökségi időszak Kutatás és Fejlesztés főtémájának.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott támogatások célja a kutatásfejlesztési és innovációs aktivitás, valamint a vállalatok és kutatási szervezetek közötti együttműködés növelése az Új Széchenyi Tervben meghatározott célkitűzésekkel összhangban.

A jelen pályázat átfogó célja az agykutatás terén végzett K+F tevékenységek támogatása amelyek hozzájárulnak

  • Magyarország helyzetének megerősítéséhez az európai, valamint világszínvonalú agykutatásokban,
  • a hazai kutatószervezetek vállalkozásokkal, valamint nemzetközi szervezetekkel történő együttműködéséhez,
  • a kutatói munkahelyteremtéshez,
  • az agykutatás terén végzett kutatás fejlesztés kapacitás fejlesztése, műszeres infrastruktúrájának javítása,
  • külföldi, vagy jelenleg külföldön dolgozó magyar kutatók Magyarországra vonzásához, és beilleszkedéséhez.

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet konzorciumi partnerként vesz részt a projektben. A Klinikán belül 5 részprojekt foglalkozik a kutatásokkal.

1.) Alzheimer betegek Holter- és video-EEG monitorizálása annak megítélésére, hogy átmeneti magatartászavaruk hátterében epilepsziás működészavar állhat-e.

A projekt vezetője: Prof. Dr. Kamondi Anita

2.) Aneurysmák áramlási viszonyainak és kezelésük áramlási következményeinek gyors szimulációjára alkalmas számítógépes rendszer fejlesztése, áramlásmódosító eszközök mechanikai tulajdonságainak optimalizálása.

A projekt vezetője: Dr. Szikora István

3.) Specifikációk szolgáltatása, tesztelési háttér biztosítása, Si és polimer struktúrák integrálása, mikrofluidikai inkubátorok tesztelése és integrálása in vitro két foton mérésekkel.

A projekt vezetője: Dr. Ulbert István

4.) Neuromodulációs terápiában, és epilepszia műtétben részesülők komplex klinikai, szociológiai, egészséügyi gazdaságtani felmérése, családra, betegre háruló teher, társadalmi (re)integráció lehetőségei és akadályai

A projekt vezetői: Dr. Erőss Loránd, Dr. Révay Edit, Dr. Oberfrank Ferenc

5.) Komplex elektrofiziológiai és képalkotó kutatás, célja az epilepsziás rohamokért felelős agyterületre jellemző biológiai jelek, „biomarkerek”, azonosítása, és minél pontosabb ábrázolása, hatékonyabb epilepsziasebészeti, és agyi ingerlési metódusok kidolgozása érdekében.

A projekt vezetője: Dr. Fabó Dániel

 

I. Munkaszakasz eredményei (2013.12.01-2014.11.30)

II. Munkaszakasz eredményei (2014.12.01-2015.11.30)

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...