Tudomány, Oktatás
SE-ÁOK Idegsebészeti Tanszék

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. Banczerowski Péter az MTA doktora, egyetemi tanár, idegsebészeti szakmai igazgató
 

A tanszék az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben 1977-ben létesült.
Első tanszékvezetője Pásztor Emil egyetemi tanár volt, akit Nyáry István professzor követett. 2012-től a tanszéket Banczerowski Péter professzor vezeti.
 
A Tanszék tevékenysége
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést.
A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység.

A Tanszék célja a három feladatkör egyidejű, sikeres megoldása, összehangolása.
További cél az Idegsebészeti Tanszék határokon túlnyúló regionális oktató-kutató centrum szerepének kialakítása és folyamatos fejlesztése.
Ezen túlmenően fontos az országos intézet bázisán történő hagyományosan magasszintű betegellátó tevékenység fenntartása és fejlesztése.
 
Oktatás
 
A Semmelweis Egyetemen az Idegsebészeti tárgyú graduális képzést a Tanszék irányítja. Az Idegsebészet kötelezően választható tantárgy magyar és angol nyelven. A neurológia tantárgy keretei között több témakört felölelve idegsebészeti tárgyú előadások hallgathatóak tantermi előadások formájában a Neurológiai Klinikán. A társszakmák képzési keretei között is - Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet, I. sz. Sebészeti Klinika, II. sz. Belgyógyászati Klinika, Traumatológiai Tanszék – tartunk idegsebészeti előadásokat. A sebészeti és neurológiai klinikai gyakorlat keretei között idegsebészeti tematikájú gyakorlatok zajlanak.

A Tanszék rendszeresen hirdet TDK témákat, ezek szakdolgozatként is kidolgozhatóak. TDK hallgatóink eredményesen szerepelnek TDK konferenciákon, előkelő helyezéseket elérve, együttműködésben készült hazai és nemzetközi tudományos közleményekben és kongresszusi előadásokon szerepelnek, szakdolgozataikat sikeresen védik meg. E mellett a hallgatók betekintést nyernek a betegellátás folyamatába, műtéti beavatkozásokon vehetnek részt.

A Tanszék a Doktori Iskola PhD képzési programjaiba több experimentális és klinikai témával csatlakozik, egyéni felkészülésű és ösztöndíjas PhD hallgatóink szaklapokban rendszeresen közlik eredményeiket és számolnak be hazai és nemzetközi kongresszusokon.

A Tanszék koordinálja a régió idegsebészeti szakorvos képzését. A rezidensképzésben részt vesz rendszeresen meghirdetett tematikus tanfolyamok, továbbképző előadások, szakmai profil szerinti idegsebészeti gyakorlatok és kerekasztal konferenciák tartásával.

Az orvostovábbképzés részeként rendszeresen tartunk kötelező és kötelezően választható tanfolyamokat, gyakorlatokat.
Szakmai profilok
 
Az idegsebészet közel teljes spektruma és az idegsebészeti tevékenységgel összefüggő subspecialitások képviseltek: neuroonkológia, daganatsebészet, idegrendszeri vascularis malformatiók, cerebrovascularis kórképek, epilepsziasebészet, intra- és suprasellaris tumorok transsphenoidalis sebészete, a központi idegrendszer fejlődési rendellenességei, csecsemő- és gyermek-idegsebészet, gerinc-gerincvelő sebészet, neurotraumatológia, funkcionális idegsebészet, endovascularis-intervencionális neuroradiológia, stereotaxiás műtétek, neuronavigáció, endoszkópos műtétek, perifériás idegsebészeti beavatkozások.

A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (korábbi Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet) biztosítja. Az OITI Magyarországon a legnagyobb, Európában a harmadik legnagyobb idegsebészeti intézmény, itt dolgozik Magyarország legnagyobb idegsebészeti közössége. A Budapesti idegsebészeti műtéti ellátás 60%-a, a speciális beavatkozások 87%-a az Intézetben történik, az éves idegsebészeti beavatkozások száma 3500-4000 között változik.

Kutatási területek
 
Mindazon idegsebészeti klinikumhoz kapcsolódó területen, amelyek a szakmai profilban felsorolt ellátási formák magas szintű műveléséhez szükségesek, kutatási tevékenység is zajlik. A teljesség igénye nélkül ide tartozik az epilepsziakutatás, a cerebrovascularis betegségek kutatása, különös tekintettel a subarachnoidealis vérzés patológiájára és kezelésére, a neuroonkológia, az idegrendszeri daganatok patológiai vonatkozásai, az intervenciós neuroradiológia: endovascularis beavatkozások újabb módszerei, a gerincsebészeti minimálisan invazív innovatív technikák fejlesztése. Az intézetben elektrofiziológiai kutatások folynak a hippocampus kapcsolatrendszerének és működési alapjainak felderítésére.
Saját munkacsoportunk több innovatív témával ért el nemzetközileg ismert és elismert eredményt. Ezek közé tartozik az oktatást elősegítő 4 D Anatomy atlasz létrehozása, a 3 D CAD-CAM koponyacsont plasztika fejlesztése (CE minősítéssel rendelkezik), a gerincsebészeti kórfolyamatok eltávolításában innovatívnak számító minimálisan invazív feltárásrendszer kidolgozása.
Az OITI Idegsebészeti egységében 10 fő rendelkezik tudományos minősítéssel. Az OITI-ben számos szakember rendelkezik saját kutatási területtel. Egy-egy klinikai téma köré csoportosulva multidiszciplináris műhelyek jöttek létre, ilyen pl. a gerincsebészeti, neuroonkológiai, endovasculáris, funkcionális idegsebészeti munkacsoportok. A zajló kutatások alapot adnak több jövőbeli PhD tudományos munka megvalósítására.

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...