Neuropszichológia

Neuropszichológia

A neuropszichológia a pszichológiának egy olyan ága, amely az egyes neurológiai betegségek illetve agysérülések következtében kialakult kognitív (a beteg gondolkodását, mentális működéseit érintő) tüneteket, esetleges viselkedésváltozást, érzelmi zavarokat vizsgálja. A neuropszichológiai vizsgálat során anamnézis felvétellel és neuropszichológai vizsgáló módszerekkel (tesztek, kérdőívek, személyre szabott feladatok) térképezzük fel a vizsgált személy beszédét, figyelmét, verbális és vizuális memóriáját, intellektusát stb. A vizsgálat többféle lehetséges célt szolgálhat: történhet diagnosztikai céllal, vagy a korábban már feltárt zavarok utánkövetéséhez, segíthet a beteg további rehabilitációjának megtervezésében, előkészíthet terápiás beavatkozást, illetve történhet kutatási célból. Neuropszichológiai vizsgálat szintén javallott egyes agyműtéteket megelőzően: pl. a műtétnek egyes funkciókra (pl. beszéd, memória, stb.) gyakorolt kockázatának a felmérésére, vagy az ún. „éber műtétek” során.


Klinikai pszichológusi szakvéleményt elsősorban a pszichés zavarok, leggyakrabban hangulati, szorongásos panaszok, illetve organikus okokkal nem magyarázható, szomatizációs panaszok esetén szokott szakorvos kérni. A klinikai szakpszichológus az aktuális tünetek részletes áttekintése mellett tájékozódik a beteg élettörténetéről, kérdőíves és projektív vizsgálat a probléma jellegétől függően történik, rövid pszichoterápiás vezetés ambuláns keretek között lehetséges.

 

A neuropszichológiai vizsgálat szakorvos: neurológus vagy idegsebész szakorvos javaslatára történik, előzetes időpont egyeztetés szükséges.

 

Borbély Csaba (neuropszichológus)

Rendelési idő: Csütörtök, Péntek: 9.00 – 16.00
Rendelés helye: Szakambulancia – új épület 2. emelet, 210. sz. vizsgáló
Előjegyzés: (06-30) 378-1677

Tóth Zsuzsanna (neuropszichológus, klinikai szakpszichológus)

Rendelési idő: Hétfő, Szerda: 9.00 – 16.00
Rendelés helye: Szakambulancia – új épület 2. emelet, 210. sz. vizsgáló
Előjegyzés: (06-30) 689-4138

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...