Járóbeteg ellátás
Logopédia

Logopédiai Szakambulancia

Az afázia a beszéd képzésének, illetve megértésének zavara, amelyet az agyi beszédközpontok és összeköttetéseik károsodása (pl. stroke, baleset, agydaganat következtében) hoz létre.
Az afázia sok gyakorlással és fejlesztéssel javítható állapot, a beszéd újratanulása lehetséges. Ebben a hosszú folyamatban nyújt segítséget a klinikai logopédus, aki, ha szükséges, akkor több hónapon keresztül rendszeresen végez a beteggel nyelvi gyakorlatokat.
A beszédhez szükséges izmok beidegzésének összetett károsodása a fonáció (artikuláció, kiejtés, prozódia) zavarát okozza, amit dizartriának hívunk. A dizartria, a betegség típusától és súlyosságától függően, de olykor teljes mértékben megszüntethető, s ezzel a betegek életminősége jelentősen javítható. Mint a legtöbb betegség esetében, az afázia és a dizartria is annál eredményesebben gyógyítható minél hamarabb elkezdődik a kezelés.

A logopédiai terápia közvetlen céljai: a beszéd, illetve a szóbeli és írásbeli kifejezés újratanulása, a szókészlet növelése, a tudatos nyelvhasználat és az ezzel összefüggő metakommunikáció elsajátítása, a beszédészlelés és beszédmegértés, az artikuláció, a hangképzés, továbbá az íráshoz és az olvasáshoz, a szövegértéshez szükséges kompetenciák kialakítása, gyakorlása. A logopédiai fejlesztés teszi lehetővé az afáziával élő személy gondolatainak, akaratának és vágyainak, valamint érzelmeinek a közlését, illetve azok elérhetővé és érthetővé tételét más személyek számára.

 

Sándor Zsófia Lili (logopédus)

Rendelési idő: csütörtök 9.00 – 16.00
Rendelés helye: Szakambulancia – új épület 2.emelet
Elérhetőség: (06-30) 253-7177

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...