Járóbeteg ellátás
Klinikai neurofiziológia laboratórium

Klinikai neurofiziológiai Laboratórium

A laboratóriumban az agyi elektromos tevékenység regisztrálására (EEG, és kiváltott válasz vizsgálatok – VEP, BAEP, SEP), a perifériás idegek és az izmok működésének (ENG/EMG) vizsgálatára van lehetőség. Szükség esetén az EEG vizsgálatot video felvétellel lehet kiegészíteni, melynek nagy jelentősége van az epilepsziás rohamok differenciál diagnosztikájában. A laboratórium specialitása az intraoperatív neurofiziológiai vizsgálat, melynek segítségével idegsebészeti műtétek közben a beteg állapota monitorizálható.

A laboratórium munkatársai résztvevői több klinikai gyógyszervizsgálatnak, rendszeresen oktatnak a Semmelweis Egyetem általános orvoskarán és egészségtudományi karán mind a graduális mind a posztgraduális elméleti és gyakorlati képzésben.


EEG:
Előjegyzés: Munkanapokon (Hétfőtől-Péntekig) 09.00 – 12.00 óra között a (06 1) 467 9300/239 mellék
Rendelés helye: Szakambulancia – új épület 2. emelet, 202. vizsgáló

EMG, ENG, kiváltott válasz vizsgálatok:
Előjegyzés: Munkanapokon (Hétfőtől-Péntekig) 09.00 – 12.00 óra között - (06 1) 467 9329
Rendelés helye: Szakambulancia – új épület 2. emelet, 205. vizsgáló

Sikertelen hívás esetén kérjük hívja az Ambulancia (06 1) 467 9314-es számát.

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...