Tudomány, Oktatás
CÁ Kutatólaboratorium

Cerebrovasculáris Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium, OKITI

A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével. Vizsgálataink során valós human vasculáirs anatomiáról készült 3D angiogrammokból saját fejlesztésű software segítségével véges elemes modellt készítünk, melyen CFD szimulációt végzünk. Az endovasculáris kezelésekhez használt eszközök fizikai paramétereit kisérleti körülmények között mérjük, majd azok hatását a fenti modelleken szimuláljuk. Az kóros érképletek áramlási viszonyait azok morfolgiójával vetjük össze, ehhez nagyfelbontású Mágneses Rezonanciás vizsgálatok (MRI) és 3D angiográfia képfuzióját alkalmazzuk.
Kutatóink: Berentei Zsolt adjunktus, Marosfői Miklós, Gubucz István szakorvosok (OITI), Paál György egyetemi docens, Ugron Ádám PhD, Závodczky Gábor PhD, egyetemi tanársegéd (BME), Szikora István PhD, Laboratorium Vezető
Irodalom:

Paal, G. Ugron A, Szikora I, Bojtar I: Flow in simplified and real models of intracranial aneurysms, Int. J. Heat Fluid Flow (2007), 28: 653-664
Istvan Szikora*, Gyorgy Paal**, Adam Ugron**, Ferenc Nasztanovics**, Miklos Marosfoi*, Zsolt Berentei*, Zsolt Kulcsar*, Wickly Lee*, Imre Bojtar**, Istvan Nyary*
Impact of aneurysmal geometry on intra-aneurysmal flow: a computerized flow simulation study. Neuroradiology, 2008, 50:411-421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=18180916
 
Szikora, P.K. Nelson, Z. Berentei, Z. Kulcsar. M. Marosfoi, A. Berez: The Potential of Flow Modification in the Treatment of Intracranial Aneurysms. Interventional Neuroradiology 14: 77-80, 2008 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=20557779
 
Kulcsár Z, Ugron A, Marosfo I M, Berentei Z, Paál G, Szikora I.: Hemodynamics of Cerebral Aneurysm Initiation: The Role of Wall Shear Stress and Spatial Wall Shear Stress Gradient. AJNR Am J Neuroradiol. Mar 2011; 32: 587 – 594.
2011 Feb 10. [Epub ahead of print] DOI: ajnr.A2339 [pii]10.3174/ajnr.A2339. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=21310860
 

Ugron, Á, Szikora, I, Paál, Gy: Hemodynamic changes induced by intrasaccular packing on intracranial aneurysms: a computational fluid dynamic study. Journal of Interventional Medicine and Applied Sciences, 4: 78-84, 2012

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...