Intézetünkről
Aktuális

 


Az OMIII hazai eStroke hálózata az EU projektek zárókonferenciáján

Március 19-én Budapesten zárókonferenciát rendezett a Miniszterelnökség  Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága az EFOP-RSZTOP  2014-2020 programok lezárása alkalmából.

A konferencián sikerrel mutattuk be az Intézetünk által kiépített, az EFOP 5.2.6-20-2020-00004 pályázat által támogatott „Mesterséges intelligencia alapú központi döntéstámogató rendszert”. Ez a rendszer az ország 28 stroke központjában folyamatosan, automatikusan és időveszteség nélkül értékeli az akut stroke miatt készült CT, CT angiográfiás és CT perfuziós vizsgálatokat, havonta átlagosan 1600-1800 esetben. Használata lehetővé teszi, hogy a lehető leggyorsabban megkezdődjék az adott beteg számára legalkalmasabb, legeredményesebb kezelés.

Képek a Galériában


 


Aktuális hírek archívum:

Alábbi linken elérhető:

https://okiti.hu/intezetunkrol/181_archivum---aktualis.html

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...