Intézetünkről
Bemutatkozás

Intézetünkről

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet (OMIII) két nagy múltú, évtizedek komoly szakmai tudását felhalmozó intézmény egyesülésével jött létre 2021-ben: az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetből (OKITI) és a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetből (OPAI). A két előd hagyományait folytatva intézetünk a járó- és fekvőbeteg-ellátás mellett fontos szerepet vállal a kutatásban, az új terápiás eljárások, technológiák meghonosításában és kidolgozásában, valamint az oktatásban. Magasan kvalifikált szakorvosaink és szakápolóink nagy tudással és tapasztalattal, empátiával és odafigyeléssel gyógyítják a gondjaikra bízott gyermekeket és felnőtteket.

Amerikai úti telephelyünkről

Intézetünk Amerikai úti telephelyén egy csapatban dolgoznak idegsebészek, neurológusok, neuroonkológusok, epileptológusok és a stroke szakértői. Ez a betegek számára a legoptimálisabb és legeredményesebb kezelési körülményeket garantálja: házon belüli gyors kivizsgálási időt, azonnali konzultációs és beavatkozási lehetőséget − ami sok esetben egyet jelent a túlélés és a változatlan életminőség esélyével.
Az OMIII ma a harmadik legnagyobb idegsebészeti központ Európában. Élenjáró a nagy sebészi pontosságot jelentő neuronavigációs módszerekben, az ablatív operációt sok esetben kiváltó neurostimulátoros beavatkozásokban, a kis sebfelülettel járó gerincműtétek terén és sok egyéb más korszerű neurosebészeti eljárásban. Nálunk található továbbá az ország első gyermek-idegsebészeti osztálya is, ahol az idők során szintén felbecsülhetetlen értékű szakmai tapasztalat halmozódott fel.

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...