Fekvőbeteg ellátás
Gerincsebészet

A világon elsőként kifejlesztett és alkalmazott technikák

Intézetünk Gerincsebészeti Osztályán 15 ágyon fogadjuk betegeinket 2 ill. 1 ágyas, modern felszereltségű kórtermekben. Tevékenységi körünk felöleli a közel teljes gerincsebészeti spektrumot, a degeneratív, baleseti, daganatos és gyulladásos kórképek  rutin beavatkozásaitól a legkomplexebb speciális műtétekig. Évente  800 körüli műtétünkből 300 felett van az implantációs beavatkozások száma. Külön említést érdemel, hogy az implantátum-igényes műtétekre történő  várakozási idő a kiemelkedő kapacitás következtében az országos átlagnál lényegesen rövidebb. A leggyakoribb, kopásos jellegű gerincelváltozások, -a gerinc bármely régiójában elhelyezkedő porckorongsérv, gerinccsatorna szűkület és csigolyaelcsúszás- miatt végzett beavatkozások mellett szakambereink nagy tapasztalattal bírnak a különféle komplex gerincsérülések, törések és ficamok, valamint a gerinccsatornában és  csigolyákban elhelyezkedő daganatok és gyulladásos folyamatok kezelésében.

A magas színvonalon végzett standard gerincsebészeti eljárások mellett az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Gerincsebészeti munkacsoportja élen jár az új gerincsebészeti (un. minimálisan invazív) techikák, eljárások kidolgozásában és továbbfejlesztésében. A fejlesztett innovatív idegsebészeti, gerincsebészeti módszerek mindennapi gyakorlatban használatosak, a gerincsebészet területén hiánytpótlóak, a minimál invazív módszerek világszerte való széleskörű terjedésének megfelelőek. A módszerek között számos olyan feltárás szerepel, mely a világon elsőként kifejlesztett és alkalmazott. A technikák közé olyan eljárások tartoznak mint a split laminotomia, az archbone technika, az „over the top” dekompresszió, a multi hemi-semi laminotomia, a supraforaminális “burr hole” technika, a facet joint sparing “open tunnel” technika, a paraspinális minimál invazív megközelítés.

Az osztály dolgozói a gerinc megbetegedéseinek kezelésén kívül, az agyi kórképek műtéti kezelésében is magas szinten jártasak. Ezek közé tartoznak a neuroonkológiai (agydaganat), vasculáris microsebészeti (pl. érgomolyag (cavernoma)), agyvízkeringési zavarokat (hydrocephalus) elhárító és a koponyacsont hiányát pótló (cranioplasztika) beavatkozások. E mellett un. alagút szindrómák (carpalis, ulnaris) kezelését is végzik.

A komplex neuroanatómia megértését és tanulmányozását elősegítendő részt veszünk az ún. "4D Anatomy Project”-ben (4 dimenziós interaktív fotorekonstrukciós eljárás) , amely  a video felvételek passzív élményével, a jelenleg rendelkezésre álló "virtual reality" technológiával ellentétben, vagy az animációs szoftverek által nyújtott, megrajzolt művi megjelenítéssel szemben a 4D Anatomy technológia fénykép alapú és így a kadaver disszekció valós környezetű megjelenítését kínálja. Segítségével egy olyan szimulációs környezet alakítható ki, melyben a preparátum szabadon manipulálható, tetszés szerint elforgatható, bármely szögből tanulmányozható és boncolható. A bonctani és műtéti szimulátorok segítik a komplex térszerkezetű struktúrák tanulmányozását és műtéttechnikai lépések megértését. A kutatás célja a hiánytpótló mikrosebészeti neuroanatómia oktatása. A mikrosebészeti eljárások lefedik a központi és perifériás idegrendszer régióit, mely magában foglalja főként az agy és a gerincsebészeti eljárásokat, de az emberi test egyéb régióinak mikrosebészetét is.

Osztályunkon végzett innovatív műtéti eljárások további területe a 3D CAD-CAM koponyacsont plasztika, melyet a különféle traumás és műtéti koponyadefektusok fokozódó száma tesz kiemelkedően fontosságúvá. Az ún. dekompresszív craniectomia a megnövekedett intracraniális nyomás kezelésére használatos eljárás. Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben - Magyarország legnagyobb idegsebészeti Intézetében- évente számos ilyen jellegű sürgősségi műtéti beavatkozás történik. A későbbiekben a nagyméretű koponyacsont hiány plasztikával történő rekonstrukciója szükséges. Korán szembesültünk a manuálisan Cemex-szel végzett cranioplasztika hátrányaival, így megoldást keresve 2004-től 3D CAD-CAM módszert kezdtünk alkalmazni tökéletesen illeszkedő és esztétikus eredményt adó UHMW-PE és titán alapanyagú implantátum használatával.

Programvezető

  • Prof. Dr. habil. Banczerowski Péter az MTA doktora, egyetemi tanár, SE Idegsebészeti Tanszék tanszékvezetője, idegsebészeti szakmai igazgató, osztályvezető főorvos

Orvosaink

  • Dr. Anda Judit neurológus adjunktus
  • Dr. Balogh Attila idegsebész szakorvos
  • Dr. Padányi Csaba idegsebész adjunktus
  • Dr. Papp Zoltán Attila idegsebész adjunktus
  • Dr. Vitanovic Dusan idegsebész szakorvos

Főnővér

  • Tóthné Sebestyén Magdolna

Szakorvosaink szoros együttműködésben dolgoznak intézetünk más idegsebészeti szakterületeinek jeles képviselőivel, így a gerincsebészet határterületein jelentkező problémákat is hatékonyan tudják kezelni.

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...