Dokumentumtár
Térítési szabályzat

A térítési díjakra vonatkozó gyakori kérdések (GYIK)

Külföldi betegeket is fogad az intézmény?
 • Igen, előre tervezett beavatkozások esetén, térítés ellenében a magyar biztosítással vagy az ún. E 112 európai uniós lappal nem rendelkező betegeknek is lehetőségük van arra, hogy intézményünkhöz forduljanak.
Mi a kapcsolatfelvétel módja?
 • A beteg vagy egyetértésével kezelőorvosa is kezdeményezheti a kapcsolatfelvételt közvetlenül a szakterületeinken dolgozó szakorvosok valamelyikével vagy intézményünk igazgatóságán. Szakorvosainkról, szakterületeikről és elérhetőségeikről minden információ megtalálható az Orvoskereső menüpontban.
Mennyibe kerül az ellátás?
 • A fizetendő díj függ az elvégzett vizsgálatoktól, beavatkozásoktól és az ellátás jellegétől, de nem függ a külföldi beteg származási országától. Amikor a beteg kezelőorvosa meghatározza a javasolt kezelést, tájékoztatást nyújt a várható költségekről is. Tájékoztató árlista megtekintése.
Hogyan és mikor kell fizetni?
 • Amennyiben a beteg kéri a beavatkozás vagy vizsgálat elvégzését, és tudomásul veszi a várható költségeket, az orvos összeállít egy listát arról, milyen elemekből tevődik majd össze a kezelés. E lista alapján intézményünk pénzügyi osztálya számlát állít ki. A számlát az egészségügyi ellátást megelőzően, azaz előre és készpénzben kell befizetni intézményünk házipénztárába.
Mit fedez és mit nem a térítési díj?
 • Fekvőbeteg ellátás esetén a díj fedez minden a műtéthez/gyógykezeléshez kapcsolódó előre látható költséget, így a műtéti előkészítést és az aneszteziológiai vizsgálatot, magának a műtétnek és/vagy gyógykezelésnek a költségét, az abban közreműködő szakemberek díját, a szövettani, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok díját, továbbá a szükséges gyógyszer- és vérkészítmények árát.
 • A különböző műtéttípusoknak/gyógykezeléseknek intézményünkben úgynevezett „csomag-ára” van. Abban az esetben azonban, ha a beteg olyan súlyos alapbetegségben szenved, hogy kezelése lényegesen befolyásolja az általában jellemző ellátást, a kezelőorvos az orvos-igazgatóval egyeztetve a szokásos árat módosíthatja.
 • A „csomag-ára” nem tartalmazza a beültetésre kerülő implantátumot. Amennyiben a műtét során az orvos implantátumot (shunt, HALO, baclofen pumpa, neuropeacemaker, gerincfixációs implantátum stb.) is beültet, ezek térítési díja a szállítói számlán szereplő összeg 10%-kal növelt értéke, melyet a betegnek szintén meg kell téríteni az intézmény részére. A járóbeteg ellátáskor a beteg által ténylegesen igénybe vett szolgáltatások díját kell megfizetni, így például a laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai és egyéb vizsgálatokat, valamint az orvosi véleményadások díját.
Mi történik, ha a beteg nem fizeti ki a térítési díjat?
 • Az intézmény térítésmentesen csak elsősegély nyújtást végez, sürgősségi indikációval egészen az állapot stabilizálásáig. Ezt követően a magyar biztosítással vagy E 112 lappal nem rendelkező külföldi betegek számára a további ellátás, szolgáltatás a térítési szabályzatban foglalt díjfizetés mellett nyújtható.
 • Elsősegélynyújtásnak a közvetlen életveszély és a súlyos állapotromlás elhárítása minősül. Abban az esetben, ha ilyen veszély nem áll fenn és a beteg nem fizet térítési díjat, kezelése nem kezdődhet el. Ilyen esetben a beteget - figyelembe véve állapotát - megfelelő szállítóeszközzel, saját költségén, saját országába szállítjuk vissza.
Felmerülhetnek-e később, a kezelés közben vagy annak végén többletköltségek?
 • Igen, ha a kezelés folyamán a beteg állapota a tervezetthez képest végül több vagy más jellegű vizsgálatot, beavatkozást, esetleg ápolást indokol. Ezért az orvos az ellátás végén minden esetben ellenőrzi, van-e eltérés a tervezett és a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások közt. Amennyiben többletszolgáltatásokat állapít meg, ezekről egy pótlistát készít. Ez alapján pénzügyi osztályunk pótszámlát állít ki. Ezt az összeget a betegnek vagy hozzátartozójának házipénztárunkban kell befizetni. Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a kórházi zárójelentést csak a pótszámlán szereplő összeg befizetése után tudjuk kiadni.
Mi történik, ha a beteg a fekvőbetegellátás során elhalálozik?
 • Ebben - az intézményünkben igen ritka - esetben a befizetett díj 50%-át megtérítjük a hozzátartozóknak.
Mi történik, ha a beteg vitatja kezelése eredményességét?
 • Ha a betegnek ilyen panasza van és a térítési díj részleges vagy teljes visszatérítését kívánja, intézményünk igazgatóságát kell felkeresnie.

 

Ha további kérdései vannak a hivatalos teendőkkel kapcsolatban, írjon intézményünk vezetőségének: igazgatosag@oiti.hu.
A Térítési szabályzat teljes terjedelmében ide kattintva tölthető le.
A tájékoztató árlista ide kattintva tölthető le.

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...