Szolgáltatási szerződések

Tájékoztatás gyógyszerszint vizsgálat végzéséről:

A klinikai laboratórium rendelkezik ÁNTSZ működési engedéllyel, ISO 9001 minősítéssel, részt vesz a Bio-Rad és Instand külső minőségellenőrzési rendszerben.

A laboratórium csak a preanalitikai tényezők szabályainak betartásával tud technikailag kifogástalan méréseket végezni.

A minták fogadása 24 órában történik.

Az eredmények küldése a minták érkezésének idejétől függően, sürgősség esetén az érkezés napján (telefonos értesítést kérünk), egyébként 3-5 munkanapon belül.

A leletet postai úton küldjük.

A kóros eredményekről telefonon, vagy e-mailben (ha ismert) a beküldő orvost értesítjük.

Az eredmények értelmezésében készséggel konzultálunk, javaslatot teszünk a kiegészítő vizsgálatokra.

Kizárólag csak hiánytalanul kitöltött kérőlapot fogadunk el, kitöltve a szerződés számát is, ennek hiányában az engedély számát ami a vizsgálat árának kifizetésére utal.

Ennek hiányában nem áll módunkban a vizsgálat elvégzése, és a minta tárolása.

Labor szerződés melléklet.pdf

Labor Szolgáltatási Szerződés

Kamradrain Szerződés

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...