Dokumentumtár
Pályázat

Nemzeti Agykutatási Program 2.0


Szerződés száma
2017-1.2.1-NKP-2017-00002


Projekt leírása
A NAP 2.0 projekt célja a NAP 1.0 segítségével elért eredmények és a létrejött kutatási és fejlesztési potenciál kiaknázása és új kutatások indítása az alábbi területeken:

IX/1    Vérzéses stroke-ot okozó  agyi érrendszeri kórképek  vizsgálata.

IX/2    Epilepszia, alvás és konnektivitás szerepe demens betegek kognitív funkcióiban.

IX/3    Az idegsejtek működése epilepsziában és tanulási folyamatokban.

Konzorcium vezető: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet


Konzorciumi tagok:

•    Debreceni Egyetem
•    MTA Természettudományi Kutatóközpont
•    Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet (korábban Országos Klinikai Idegtudományi Intézet)
•    Eötvös Loránd Tudományegyetem
•    Pázmány Péter Katolikus Egyetem
•    Pécsi Tudományegyetem
•    Richter Gedeon NyRt.
•    Semmelweis Egyetem
•    Szegedi Tudományegyetem
 
Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet támogatási összege: 360 000 000 Ft
A projekt időtartama: 2017.12.01-2022.05.31.


 

 

Frissítés dátuma: 2024.05.22.


Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek

 


Projektazonosító: EFOP-5.2.6-20-2020-00004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázó neve: Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

Projekt címe: Mesterséges intelligencia alapú központi döntéstámogató rendszer  kialakítása a hazai akut stroke ellátó rendszer fejlesztésére Támogatás összege :  900 350 867 Ft
Összköltség : 1 286 215 523 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:


Az akut ischaemiás stroke (AIS) a halálozás második, a maradandó fogyatékosság leggyakoribb oka. Az érelzáródásból származó agyi infarktus megelőzésének egyetlen hatékony módszere az elzáródott ér megnyitása, mely kisebb erek esetében intravénás thrombolysissel (IVT), nagyerek elzáródásánál katéteres mechanikus thrombectomiával (MT) végezhető. A diagnózis felállítására és a kezelés megkezdésére rendkívül rövid idő áll rendelkezésre, ideértve a szükséges terápia kivitelezésére alkalmas centrumba szállítást is. A döntés kizárólag képalkotó vizsgálatok (CT, MR) és a klinikum együttes értékelésével történhet. Az objektív értékeléshez mindkét célra numerikus skála (klinikum: NIHSs és ASPECTs) áll rendelkezésre, a képalkotók esetében azonban ennek alkalmazása képzett neuroradiologus esetén is szubjektív.

A projektben 6 külföldi tanulmányutat tervezünk a Heidelbergi és az Örebro-i (Svédország) egyetemekre, , mely tanulmányutak általános célja a Mesterséges intelligencia alapú központi döntéstámogató rendszer, mint módszer alkalmazásának megismerése és a hazai gyógyítási gyakorlatban való adaptálása.

Hazánkban az AIS betegeket 39 elsődleges stroke centrumba szállítják. Minden intézet végez intravénás thrombolysist (IVT), de csak 7 centrum végez thrombectomiát (MT), a speciális igények miatt. A 6 órán belül elégséges képi diagnosztikához szükséges natív CT mindenhol elérhető, értékeléséhez kellően képzett szakember csak a komprehenziv centrumokban áll rendelkezésre. A jelen hazai gyakorlatban a MT-ról szóló döntés egyes területeken lokális teleradiológiai hálózat segítségével, többnyire azonban a vizsgálati leletek telefonos közlése, képi adatok nem biztonságos továbbítása útján történik. Ezért a döntési algoritmusok nem standardizálhatók, a döntések szubjektívek, és hosszú időt vesznek igénybe. Az OKITI gyakorlatában a MT-ra referált betegek 28%-át bizonytalan információk alapján kizárjuk, 22 %-át átvesszük, de érkezéskor alkalmatlannak minősül, ezért MT nélkül visszaszállíttatjuk akár 100 km-es körzetben! Az elhúzódó döntés következtében a szállítási időveszteség megengedhetetlenül magas, Budapesten belül is eléri az átlag 2 órát. Fő oka, hogy a beszállító mentő nem tudja megvárni a döntést, továbbszállításhoz újabb mentőt kell rendelni.

Az elmúlt években a világon különböző MI alapú automata értékelő software-eket fejlesztettek, melyek képesek a vizsgálat azonnali, numerizált elemzésére. Ezek a rendszerek automatikusan képesek a neuroradiologussal megegyező értékelésre, a stroke-ot okozó nagyérelzáródás lokalizációjára, a kollaterális keringés értékelésére, a 6 órán túli esetekben szükséges infarktus térfogat meghatározására mind natív CT, mind perfúziós CT (CTP) értékelésével. Ezzel lehetővé teszik, hogy miután a stroke gyanús beteget azonnal a legközelebbi elsőszintű stroke ellátó intézetbe szállították, az ott azonnal elvégzett CT eredményét a központosított stroke hálózaton belül automatikus képmegosztó és értékelő rendszer néhány perc alatt értékeli és eljuttatja a döntéshez szükséges szakemberekhez. A beérkezéstől számított legfeljebb 30 perc alatt dönteni lehet a további tennivalókról, szükség esetén a továbbszállítás haladéktalanul megkezdhető. Mindez időnyereséget, egészségnyereséget és a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb alkalmazását teszi lehetővé. Járványos időben segít elkerülni, hogy a korlátozások a stroke betegek ellátását akadályozzák vagy késleltessék.

A projekt keretében - a fenti jó gyakorlat adaptálása során - MI alapú automata értékelő rendszer beszerzését tervezzük, mely felhő alapú szerveren működik, a projekt segítségével kiépített teleradiológiai rendszer segítségével fogadja és automatikusan értékeli összesen 28 centrumban készült képalkotó vizsgálatokat. A rendszer integrált módon értékeli a klinikai állapotot, az időablakot, a képalkotó eredményt, 6 órán túli időablakban a komplex képalkotók (CTP, MR) értékelését, ezzel azonnali döntést tesz lehetővé. Az első felvételkor, vagy az OKITI-be érkezéskor a 6 órás időablakból kicsúszott betegek esetén további vizsgálat végzendő, az MR gyakori korlátai miatt CTP preferált. Tekintettel az ismételt CT-vel járó magas dózisterhelésre, alacsony dózis üzemű, „single source – dual energy” CT készülék javasolt, mely iteratív rekonstrukció alkalmazásával a jelentős dózis redukció mellett alkalmas a stroke betegeknél gyakori fali meszesedések műtermékeinek kiküszöbölésére és az esetleges vérzéses szövődmények differenciál diagnosztikájára. Ennek beszerzése ugyancsak a projekt része. A projekt során a külföldi tanulmányutakon résztvevő kollégák az intézményben továbbképzik az érintett területeken dolgozó kollégákat. A képzések célja a megismert jó gyakorlat elterjesztése az intézményben és a módszer gyakorlati alkalmazásának elsajátítása mind a neuroradiológous, neurológus, neurointervenciós szakorvosok és jelöltek, mind a stroke nővérek és képalkotó, illetve intervenciós asszisztensek körében.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.08.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-5.2.6-20-2020-00004

 


 

2020.12.11-én módosított Pályázati felhívás kávé-melegital és kombi automata üzemeltetésére

(részletek...)

 


Projektazonosító: EFOP-1.8.21-18-2019-00054

 

Pályázó neve ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET
Projekt címe Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben

Szerződés száma EFOP-1.8.21-18-2019-00054
Támogatás összege (Ft) 56 670 088
Összköltség (Ft) 56 670 088
Biztosítéknyújtásra köteles Nem
A projekt megvalósításának kezdete 2019.10.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2020.12.29.
Záró elszámolás benyújtásának határideje 2021.02.28.
Szerződéstervezet elfogadásának dátuma 2020.03.31.
Az eredeti hatálybalépés dátuma 2020.03.31.

A támogatás mértéke:
100%

A projekt bemutatása:
A Országos Klinikai Idegtudományi Intézet hazánk - és egyben Közép-Európa - legnagyobb idegsebészeti intézménye. Évente kb. 5.000 hazai és külföldi fekvőbeteg, valamint kb. 60.000 ambuláns beteg fordul meg az intézetben, a nagyobb idegsebészeti műtétek száma meghaladja a 3.500-at. 2007-ben az EüM által elrendelt kapacitás-racionalizálási és feladat-átcsoportosítási program megváltoztatta az OKITI szakmai profilját. A változás elsősorban a szakmai profil bővítésében nyilvánult meg. Az idegsebészet mellett új feladatként jelent meg az ideggyógyászat, ezen belül epilepszia ellátás és a stroke ellátás. Az OKITI jelenleg összesen 175 fekvő ággyal, ezen belül összesen 26 intenzív ággyal rendelkezik. Az idegsebészeti ellátás vonatkozásában kb. 2.8 millió lakosra kiterjedő területi ellátási kötelezettség mellett heti 3 nap nem-traumás idegsebészeti ügyeletet lát el Pest-megye és a főváros területére. Neurológiai ellátásban a hét minden napján felvételes a főváros III. kerületére, thrombolysis ügyelet, stroke-ellátás tekintetében a neurológiai ellátásnál valamivel nagyobb területről, kb. 300 000 lakos ellátásáért felel jelenleg. Intézetünkben működik az ország egyetlen gyermek idegsebészeti ellátásra specializált osztálya, valamint Kelet-Európa egyetlen funkcionális idegsebészeti osztálya. Neuro-intervenciós radiológiai osztályunk az egyetlen az országban, amely a hét minden napján, folyamatosan 24 órában megfelelő szakemberekkel megszervezett ügyeleti ellátással alkalmas aneurysmák endovasculáris ellátására, illetve akut ischaemiás stroke események endovasculáris recanalisatiójára egyaránt. Funkcionális idegsebészeti osztályunk Kelet-Európa egyetlen ilyen centruma. Diagnosztikumok területén Intézetünkben működik az ország egyetlen neuro-képalkotó osztálya, az Intézet profiljaira specializált felkészültséggel. Az egészségügyi ellátás minőségének ágazati törekvésekkel összehangolt javítása az intézmény vezetésének egyik legfontosabb hosszútávú feladata. Napjainkban különösen nagy figyelmet kapnak a kórházi fertőzések, így a stratégiai szempontú fejlesztések egyik sarokpontja az átfogó, intézményi szintű, hatékony infekciókontroll tevékenységek végrehajtása. Jelen projekt keretein belül olyan szervezeti kultúrafejlesztést kívánunk végrehajtani, melynek eredményeként az infekciókontrollal kapcsolatos tevekénységek, a nem kívánatos események, a fertőzések kialakulásának kivédése és azok hatásának csökkentése, korrigálása az intézményi dolgozók mindennapjainak részévé, evidenciává válik. A fertőzések megelőzésére tett intézkedések végrehajtása mind a szakorvosok, mind pedig a szakdolgozók körében napi rutinná válik, melyet olyan, az intézmény valamennyi dolgozójára kiterjedő belső képzéssel és belső kommunikációs kampánnyal kívánunk elérni, amelyek a legfontosabb fertőzés megelőzéssel kapcsolatos teendőkre hívják fel nem csak a dolgozók, hanem a kórházi látogatók figyelmét is. A projektünk stratégiai célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése intézményünkben, amelynek segítségével a dolgozók felismerik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásához vezető veszélyforrásokat a tevékenységek végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre, lehetőség nyílik az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére, továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik a betegellátással érintett helyiségek higiénés kockázatainak csökkentésében. További célunk az intézmény infekciókontrollal kapcsolatos valamennyi szabályzatának felülvizsgálata, az infekciókontrollal kapcsolatos országos szintű ajánlások, módszertanok beépítése az intézmény szabályozási környezetébe.

A projekt során az alábbi részcélok valósulnak meg:

  • Infekciókontroll kockázatértékelő rendszer dokumentációja, egyéni infekciókontroll kockázatértékelés és rizikó besorolás adatlap bevezetését tartalmazó működési szabályzat megvalósítása
  • 8 fekvőbeteg osztályunkon infekciókontroll kapcsolattartó, felelős kijelölése, akik felelősséget vállalnak az infekciókontroll tevékenységek végrehajtásáért, és részt vesznek a módszertani ajánlásokat elkészítő kiemelt projekt projektgazdája által szervezett képzéseken
  • Megtörténik a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomag bevezetése és annak betartását célzó belső ellenőrzési rendszer kialakítása

A projekt tervezett kezdő időpontja 2019. október 1., időtartama 12 hónap. A projekt sikeres megvalósítását egy tapasztalt projektmenedzser és egy pénzügyi vezető támogatja, a szakmai feladatok irányítást az infektológus orvos végzi, akiknek a munkáját további 2 fő kórházi higiénikus segíti. Intézményünk eltökélt célja, hogy a projekt eredményeit a fenntartási időszakban is megtartsa, továbbvigye, melynek érdekében szükség esetén a módszertanokat továbbfejlesztjük, az infekciókontroll tevékenységben résztvevő munkatársak tudását folyamatosan naprakészen tartjuk és lehetőség szerint bővítjük.

 


 

 

 


Projektazonosító: VEKOP-6.3.5-17-2017-00012

Helyszín módosítása térképtéren
Szerződés alapadatok
Pályázó neve ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET
Projekt címe Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet betegbiztonság növelését célzó fejlesztése
Szerződés száma VEKOP-6.3.5-17-2017-00012
Támogatás összege (Ft) 32 677 534
Összköltség (Ft) 33 354 063
Biztosítéknyújtásra köteles Igen
A projekt megvalósításának kezdete 2018.05.02.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2019.04.30.
Záró elszámolás benyújtásának határideje 2019.06.29.
Nyilatkozat tevő
Szerződéstervezet elfogadásának dátuma
Az eredeti hatálybalépés dátuma 2018.05.11.
A legutóbbi szerződésmódosítás hatálybalépés dátuma 2019.10.08.
Záró elszámolás döntés dátuma 2019.10.30.
Záró elszámolás döntés jóváhagyás dátuma 2019.10.30.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az OKITI részére kávé-melegital automata üzemeltetésére

(részletek...)


2015. december 30.

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

 

Sajtóközlemény

Korszerű készülékekkel az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet betegeinek gyógyulásáért

 

A KEOP-5.6.0/E/15 jelű, „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című pályázati konstrukció keretében, új digitális röntgen eszközök és egy angiográfia céljára alkalmas orvos-technológiai berendezés került beszerzésre az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben.

Az Európai Uniós forrásnak köszönhetően, a projekt keretében 1 db digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés, 2 db digitális mobil röntgen készülék, 1 db nagyteljesítményű átvilágítási képességgel rendelkező, sebészeti képerősítő készülék, 1 db 3 dimenziós megjelenítésre is alkalmas, sebészeti képerősítő készülék, valamint 1 db angiográfia céljára alkalmas orvos-technológiai berendezés került beszerzésre.


Az Intézet összesen 717 418 296 Ft értékű eszköztámogatásban részesült. 


A projektzáró rendezvényre 2015. december 22-én került sor, amelyet Prof. Dr. Nagy Zoltán főigazgató köszöntője nyitott meg. Az ünnepélyes projektátadó rendezvényen részt vett Dr. Nemcsok Dénes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkára. A főigazgató megköszönte a kiemelkedő lehetőséget, amellyel az új berendezések hozzájárultak az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet további sikereihez. 


Dr. Szikora István osztályvezető főorvos, az új képalkotó eszközök előnyeit mutatta be. Elavult berendezéseket váltottak ki, melyek nem feleltek meg a korszerű működtetési elvárásoknak. Az új eszközök jelentős energia-megtakarítást jelentenek, valamint a betegellátás szempontjából is nagy jelentőséggel bírnak: a legrosszabb állapotú betegek vizsgálatát is fájdalommentesen, gyorsabban, a mobilis eszközök segítségével még hatékonyabban képesek elvégezni. A röntgenfelvételek minősége javul, a szükséges sugárdózis ugyanakkor csökken, amely szintén nem elhanyagolható szempont a betegellátás színvonalát tekintve. Használatuk az Intézet dolgozóira nézve is biztonságosabbá válik, balesetvédelmi és sugárhigiénés szempontból egyaránt.


Ezt követően, a jelenlévők személyesen is megtekintették az új eszközöket, amelyek lehetővé tették, hogy az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet magasabb színvonalú ellátást biztosítson betegei számára.

 


 

      


A kedvezményezett neve: Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
A projekt címe: Adásvételi szerződés keretében digitális röntgen berendezések, röntgen felvételek, kórtermi felvételek, sebészeti átvilágítás és angiográfia céljára alkalmas orvos-technikai eszközök beszerzése az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet részére a KEOP-5.6.0/E/15 jelű projekt keretében.
A projekt azonosító száma:KEOP-5.6.0/E/15-2015-0104
A szerződött támogatás összege: 717 418 296 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt célcsoportja: közvetlenül az Intézet járó-, valamint fekvőbetegei; közvetve az Intézet újonnan beszerzendő készülékeivel, berendezéseivel kapcsolatban lévő személyzet.
A projekt indokoltsága: a projekt keretében beszerzendő új készülékek, berendezések olyan 15-20 éves eszközöket váltanak ki, amelyek már elavultak, tönkrementek. A gyári supportjaik már évekkel ezelőtt megszűntek, ezért javításuk bizonytalan, használatuk jelenleg is kompromisszumokat igényel. Az eszközök nem felelnek meg a korszerű működtetési elvárásoknak, energiafelhasználásuk nagy, fenntartásuk költséges, ez tette elsősorban szükségessé energetikai szempontból a géppark cseréjét.
A projekt célja: a projekt keretében beszerzendő készülékek, berendezések az energiahatékonyság, valamint a betegellátás szempontjából is nagy jelentőséggel bírnak. Az új eszközök jelentős energia megtakarítást jelentenek. A röntgenfelvételek minősége javul, a szükséges sugárdózis ugyanakkor csökken, amely nem elhanyagolható szempont a betegellátás színvonalát, valamint a betegek egészségi állapotát tekintve. Használatuk az Intézet dolgozóira nézve is biztonságosabbá válik balesetvédelmi és sugárhigiénés szempontból egyaránt.
A projekt tartalma: a projekt keretében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:

  • 1 db Ysio - Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés

Az Ysio berendezés a jelenleg elérhető legmagasabb röntgentechnikai szintet képviseli, automatikusan segíti a biztonságos felvételezést. A „rontott” felvételek száma lényegesen csökken. Használata mind a személyzet, mind a betegek számára kényelmesebb. A radiográfus a legrosszabb állapotú betegek vizsgálatát is fájdalommentesen, nagyobb megterhelés nélkül képes elvégezni. A felvételek minősége lényegesen javul, ugyanakkor a szükséges dózis lényeges csökken.

  • 2 db Mobilett mira max - Digitális mobil röntgen berendezés

A Mobilett mira max használata a helyszíni, kórtermi vizsgálatok minőségét, valamint a beteg és a személyzet sugárterhelését is lényegesen csökkenti. Használata gyors, az elkészült felvétel azonnal megtekinthető, ami a sürgős, intenzív osztályos betegellátást lényegesen javítja.

  • 1 db Arcadis Varic - C-íves sebészeti képerősítő

Az Arcadis Varic sebészeti képerősítő a műtői munkát lényegesen javítani fogja. A nagyteljesítményű átvilágító képességével lehetővé teszi a biztonságos intraoperatív tájékozódást. Olyan berendezést vált ki, melynek felhasználása sugárhigiénés szempontból lényegesen rosszabb.

  • 1 db Arcadis Obric 3D - Izocentrikus C-íves sebészeti képerősítő

Az Arcadis Obric 3D sebészeti képerősítő kiváló röntgentechnikai tulajdonságai mellett olyan intraoperatív tájékozódást is lehetővé tesz, amire más sebészeti képerősítők nem alkalmasak. Intraoperatív CT szerű felvételeket és 3 dimenziós megjelenítést is lehetővé tesz, ami forradalmasíthatja a műtéti technikát is.

  • 1 db Innova IGS 530 Neurointervenciós Digitális Subtractiós Angiográfiás (NeuroDSA) berendezés

Az intervenciós röntgen rendszer a GE exluzív Revolution szilárdtest digitális detektorának köszönhetően folyamatosan kiváló képalkotási teljesítményt nyújt teljes körű neurointervenciós eljárásokhoz (aneurizmák kezelése, AVM embolizálása, vertebroplasztika). Az Innova IGS 530 egy teljesen integrált kétsíkú képalkotó rendszer, melynek kiváló minőségű intervenciós és diagnosztikai képalkotása megfelel a széles körű igényeknek. A valós idejű képfeldolgozás, az innovatív dóziskezelés, a könnyű pozicionálás, a fejlett 3D-s képalkotás és specializált felvételi módok, a hatékonyabb munkafolyamat és képkezelés kompromisszumok nélkül nyújtják a sokoldalúságot.
A projekt befejezésének dátuma: 2015. december 15.

 


 

TÁMOP-6.2.2

Sajtóközlemény

Tudásvággyal az egészségügyben

2014. / január / 27.

Már kézzel fogható eredménye van a 2012. június 15-én kezdődött Európai Uniós forrásból megvalósuló TÁMOP 6.2.2-A-KMR/11-1-2012-0018 projektnek. Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet munkatársai sikeresen túl vannak a vizsgákon és a gyakorlatban kamatoztatják a képzésen elsajátított tudást.

M. Mónika CT, MRI szakasszisztens, R. Réka CT, MRI szakasszisztens, F. Kinga sonográfus szakasszisztens és S. Judit hematológiai, transzfuziológai szakasszisztens végzettséget szerzett. A résztvevők 8-10 hónapos oktatás során elméleti és gyakorlati szaktudással gazdagodtak, melyeket szakmai munkájuk során naponta használnak.

R. Réka a CT, MRI szakasszisztensi képzést közel 100%-os eredménnyel zárta. A kiváló diploma az elmúlt évek munkájának sikerét igazolja.

Hasonló a helyzet S.Juditnál is, aki 25 éve dolgozik a transzfuziológia területén, a képzés révén hematológiai tudását mélyítette el. Elmondása szerint igazán jó lehetőség volt számára ez a továbbképzés. Nem sokkal azután, hogy az OKITI-be került, elindult a program és csatlakozhatott hozzá. A tíz hónap során egy alaposabb tudásra tett szert, melyet többek között az elméleti oktatásért felelős N. Zsuzsának is köszönhet, aki rendkívül jól képzett szakemberként, emberséges hozzáállással, minden kérdésükre válaszolt. A 260 órás gyakorlati részt a Szent Imre Kórházban töltötte. Az egyik legizgalmasabb élmény az Országos Vérellátó Központban érte, ahol thrombocyta szerológiával foglalkoztak. Itt szövet –és szerv transzplantáció utáni vérvizsgálatokat végeztek. Az államvizsga több részből állt össze. Írásban és szóban kellett elméleti vizsgát tenni, míg a gyakorlati résznél a gépek kezeléséhez szükséges informatikai tudásukat is be kellett mutatni.

Aprojekt igazi különlegessége, hogy a résztvevők tanulmányi díja az un. motivációs ösztöndíjjal is kiegészül, mely lehetővé teszi nemcsak az ingyenes oktatást, hanem a szakképzési idő alatti plusz juttatást is. Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet munkatársai közül összesen 11 személy vesz részt a projektben. A program befejezésének időpontja 2015. január 31.

„Aki szeret tanulni, annak nem okozott nehézséget. Megérte részt venni ebben, hiszen sikerült korábbi tudásomat kiegészíteni, így magasabb szakmai színvonalon tudom végezni a munkám.”- összegez S. Judit.

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 57.
Telefon: +36 (1) 467-9300, +36 (1) 251-5678
E-mail: igazgatosag@oiti.hu
Honlap: www.oiti.hu
 


Motivációs ösztöndíjjal a hiányszakmák ellen

A TÁMOP 6.2.2-A-KMR/11-1-2012-0018 projekt keretén belül az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet képzési díj és ösztöndíj támogatás biztosításával törekszik az egészségügyi humánerőforrás hiány pótlására.

A 2012. június 15-én kezdődött és Európai Uniós forrásból megvalósuló program célja, hogy a meghatározott hiányszakmák– gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló, CT, MRI szakasszisztens, szonográfus szakasszisztens, hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens, epidemiológiai szakápoló, aneszteziológiai és intenzív terápia és neurológia speciális szakképzés- száma csökkenjen.

A támogatás keretén belül a résztvevők tanulmányi díja egy ún. motivációs ösztöndíjjal is kiegészül, mely lehetővé teszi nem csak az ingyenes oktatást, hanem a szakképzési idő alatti plusz juttatást is. Továbbá a teljes pénzösszeg, 42.998.851 Forint, a kiesett munkaerő pótlásához szükséges humán erőforrás költségét is tartalmazza.

Az Országos Idegtudományi Intézet munkatársai közül összesen 11 személy vesz részt a projektben. Kilenc fő az eddig megszerzett alap képzettségre ráépített szakképzést sajátít el, további két szakorvos jelölt aneszteziológiai és intenzív terápia, valamint neurológiai szakképzési idejét tölti. A program befejezésének időpontja 2015. január 31.

A befogadó oktatási intézményekaz OKTÁV és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző Továbbképző Intézet.

A résztvevők elmondása szerint ez a lehetőség garantálja az ingyenes szakmai fejlődést, melyet a későbbiek során a mindennapi munkában fognak tudni hasznosítani és kamatoztatni.

 
Országos Idegtudományi Intézet
Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 57.
Telefon: +36 1 467-9300,
E-mail: domotor.fanni@ypsylonmedia.hu Honlap: www.oiti.hu
 
 
    

TÁMOP-6.2.4

OITI az európai színvonalú betegellátásért
 
2008-ban fontos szakmai profilbővülés történt intézményünkben. Hagyományos idegsebészeti szakterületeink mellett azóta az epileptológiai és stroke-ellátásban is részt veszünk, a korábbiaknál több beteget többféle szakterületen kezelünk.
A profilbővülést tavaly egy sikeresen lezárult nagyszabású épületrekonstrukció követte, így betegeinket ma már kényelmes, kis létszámú, modern betegszobák várják. A megnövekedett feladatok minőségi ellátásához azonban elengedhetetlen a megfelelő számú jól képzett szakdolgozói munkaerő is. Ennek biztosításához nyújtott lehetőséget számunkra a TÁMOP-6.2.4/A-09/1/KMR projektszámú, TÁMOP-6.2.4/A-09/1/KMR-2010-0005 projektazonosító számú pályázat.
 
A projekt 2010. július elsején indult. Az azóta eltelt 9 hónap alatt kiváló új munkatársakkal sikerült bővíteni szakembergárdánkat. Az új kollégák kiválasztása március végén fejeződött be, jelenleg felkészítő munkatársaink segítségével ismerkednek intézményünk speciális követelményrendszerével. Hamarosan a betegek és családtagok is találkozhatnak velük a betegágyak, nővérpultok mellett, valamint és diagnosztikus vagy műtéti események során.
 
A pályázat diplomás ápolók, műtős szakasszisztensek, felnőtt intenzív terápiás és gyermek intenzív terápiás szakasszisztensek, valamint felnőtt szakápolók és orvosi képalkotó diagnosztikai analitikusok felvételére biztosított számunkra lehetőséget.
 
A pályázati forrás 12 hónapon keresztül teszi lehetővé új munkatársaink alkalmazását. A rákövetkező évben intézményünk már önerőből foglalkoztatja őket tovább. Közalkalmazotti jogviszonyuk két év leteltével reményeink szerint határozatlan idejűvé, azaz hosszú távú munkakapcsolattá alakul.
 
A pályázat által biztosított anyagi támogatás abban is nagy segítséget jelent számunkra, hogy ezekben a hiányszakmákban a szokottnál kedvezőbb foglalkoztatási feltételeket tudjunk kínálni a jelentkezők számára. Ez vonzóvá tette intézményünket a jól képzett szakdolgozók számára. A magasan képzett új kollégák jelenléte és szaktudása pedig hozzásegíti intézményünket a biztonságosabb betegellátáshoz, csökkenti az egészségügyi ágazat dolgozóira jellemző, munkavégzésből fakadó leterheltséget.
 
A pályázat keretében a 21 szakember közül 11 szakdolgozót máris sikerült határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretén belül alkalmaznunk. Az új szakdolgozók foglalkoztatása fontos lépést jelent intézményünk számára a még színvonalasabb, európai betegellátás biztosítása felé.
 
Nyertes TÁMOP 6.2.4. pályázat az OITI-ben
 
A pályázat megvalósítása számos előnnyel jár Intézetünk számára
Intézményünk eredményesen pályázott a TÁMOP 6.2.4. pályázati kiírására, melynek eredményeképpen a „Hatékony foglalkoztatási konstrukció kialakítása az OITI-ben az egészségügyi szerkezetátalakítást követő humánerőforrás hiány megoldására” elnevezésű projektünk kerül lebonyolításra.
Intézményünk célja a gyors, hatékony, szakszerű és korszerű betegellátás, mely az elmúlt években humánerőforrás hiány miatt veszélybe kerülni látszik. Statisztikai adataink támasztják alá (elmúlt 10 év), hogy évről-évre átlagosan 3.9%-al csökken az egészségügyi dolgozók aránya kórházunkban is. A kórházi ágyak kihasználtsága a tavalyi évben 94% volt, ez az arány idén már 119%-ra duzzadt.
Tehát könnyen előállhat az a helyzet, hogy lesznek betegek, akik ellátatlanok maradnak hely és a nem elegendő számú szakápoló hiányában. Intézményünkben évente mintegy 4000 fekvőbeteget kezelünk, szakambulanciáinkat pedig közel 20.000 járóbeteg keresi fel. Az OITI évek óta "hiánygazdálkodást folytat" a szakdolgozói humánerőforrás terén.
 
Most, hogy pályázatunk pozitív elbírálásban részesült e nehézség leküzdésére nagyobb a siker esélye, hiszen a pályázat által biztosított anyagi támogatás a segítségünkre van abban,hogy olyan kedvező munkaköri feltételeket tudunk felkínálni a jelentkezők számára, amelyek motiváló erővel bírnak az egészségügyi végzettséggel rendelkező szakemberek pályán és országon belül tartására.
A pályázat megvalósításával intézményünkön belül a szakdolgozói humánerőforrás bővítésére nyílik lehetőség. Az új, jól képzett szakemberek részt vesznek tudományos munkáinkban, szakszerű ellátást tudnak nyújtani betegeinknek, a nagyobb létszám csökkenti szakdolgozóink túlterheltségét-erre kifizetett többlet munkabér jellegű költségeink csökkennek-, és növeli a betegellátás gyorsaságát is, és lehetőséget ad új eljárásaink bevetésének támogatására pl.: csontritkulás elleni megelőzés, percutan vertebro plastica - PVP - osteoporozis. Új eljárásaink pedig költséghatékony betegellátást eredményeznek, mely pl. a korábbi átlagban 9 napos csontritkulás ellátást 1 naposra rövidíti. Fejlesztési lehetőségeink kihasználása pedig várólistáink csökkenéséhez vezet.
 
A pályázat keretében a hiányszakmák körében 21 új státuszban kerül felvételre munkaerő.
 
TÁMOP 6.2.4. pályázat a megvalósulás útján
 
Nehézségeink leküzdésének módja a bővülő foglalkoztatás.
Az OITI elkötelezett az hazai egészségügy nehéz helyzete ellenére az eredmények működés folyamatos biztosítása iránt. Eredményeink kulcsa a megfelelő létszámú és szakképzett egészségügyi dolgozók foglalkoztatása intézményünkben. Ezt hivatott támogatni TÁMOP 6.2.4 pályázatunk megvalósítása is.
 
Számos feladataink és kitűzött céljaink alapfeltétele a megfelelő számú és képzett szakorvosok és szakdolgozók jelenléte. Az OPNI /Országos Pszichológiai és Neurológiai Intézet/ 2007.évi megszüntetése és feladatainak, orvosainak, ill. betegeinek elosztása a mi intézményünket is jelentős mértékben érintette. Átvettük a stroke-os és epliepsziás betegek /77 beteg közül 30-at tudtunk elhelyezni kórházi ágyak hiányában/ szakellátását, mellyel 20 szakorvos,-dolgozó került át intézményünkbe. Közülük mára 3-an maradtak.
 
Az új feladatok leterhelték az eddig sem túl nagy létszámú szakdolgozóink kapacitását, illetve az anyagi lehetőségeink sem tették lehetővé a versenyképes bérezés biztosítását. Az átvett egészségügyi dolgozók igyekeztek, és a mai napig is igyekeznek munkájuk és végzettségük mértékének megfelelő, jobban fizető állásokat keresni (pályaelhagyók, külföldi lehetőségek). A bővülő ágyszámunk, a kórházi ágyak növekvő kihasználtsága, a feladatkörünk elengedhetetlenné teszik a megfelelő számú humánerőforrás biztosítottságát intézményünkben.
 
Havonta átlagosan 130-140 fő körül mozog az aktív fekvőbetegek száma a kórházi ágyak igénybevétele szerint, mely 100%-osnak mondható. A járóbeteg szakorvosi ellátás havi óráinak száma átlagosan 1040 óra. A megfelelő szakdolgozóink aránya pedig mindezek ellátásához nagyon alacsony mértékű. Egy kórházi ápolóra átlagosan 30-40 beteg jut. Minisztérium támogatással már elkezdtük az új kórházi rész, korszerű osztályok és kórtermek /2-4 ágyas, vizesblokkal is ellátott szobák/ építését, mely az 2010 év végére átadásra került.
Tehát a tárgyi körülmények adottak lettek. Jelen TÁMOP pályázat megvalósításával szeretnénk az ehhez szükséges szakdolgozói munkaerőt is biztosítani. Ideális esetben (stoke, epilepszia, intenzív, idegsebészeti osztályon) 39 szakdolgozóra lenne szükség ezen a területen, ezzel szemben 30 főben maximálható ezt a feladatot ellátók száma. Összesen 21 új szakdolgozó foglakoztatását kívánjuk biztosítani nyertes TÁMOP 6.2.4. pályázat segítségével a hiánymunkakörökben megvalósítani.
 
A hiány –mely hosszú ideje fennáll Intézményünkben- betöltése érdekében tett folyamatos intézkedéseink /internetes hirdetések, negyedéves újsághirdetések/, eddig szinte sikertelennek bizonyultak. Tapasztalataink azt mutatják, hogy hiába történik meg év elején az üresen maradt munkapozíciók feltöltése, év végére mégis kevesebben maradnak a szakképzett dolgozók intézményünkben. Statisztikai adatok támasztják alá, hogy több azok száma, akik kilépnek évről-évre, mint akik felvételre kerülnek. Ennek oka leginkább abban gyökerezik, hogy a rájuk nehezedő munkaterhek nincsenek egyenes arányban a bérezéssel. Számos eredménytelen próbálkozás után a nyertes TÁMOP pályázatunk eredményeként már felvételre került 8 új szakdolgozó, és további 13 új munkatárs érkezik hozzánk.
 
Hiányszakmákban jelentkező munkaerőpiaci nehézségek leküzdése TÁMOP 6.2.4. pályázattal az OITI-ben
 
„Hatékony foglalkoztatási konstrukció kialakítása az OITI-ben az egészségügyi szerkezetátalakítást követőhumánerőforrás hiány megoldására” címűpályázatunk céljai
 
TÁMOP 6.2.4. projektünk közvetlen célja, hogy az OITI-ben folyó betegellátás hatékony működtetéséhez, a 2010. januárjával -az OPNIval történt részfúzió következtében- újonnan megnyíló 47 ágyas osztály beindulásához szükséges humánerőforrást biztosítsuk, humánkapacitás hiányunkat megszüntessük.
 
TÁMOP 6.2.4. projektünk megvalósítása –munkahelyteremtésen túl- közvetve támogatja intézményünk szakmai színvonalának megőrzését, fejlesztését, mivel a magas színvonalon történőellátáshoz szükségessé vált új betegszobák felállítása, melyhez szükséges szakdolgozói létszám biztosításra kerül.
TÁMOP pályázatunk közvetett céljai között szerepel un. "egynapos ellátások" beindítása a bennfekvés helyett, amely költséghatékonyabb az intézmény számára és kényelmesebb ellátási forma a betegek számára. Az OECD statisztikája szerint a sebészeti műtétek közül Angliában a műtétek 53,4%-át, Dániában 52%-át, Hollandiában pedig 48,2%-át végezték az úgynevezett egynapos ellátásban. Ebben a statisztikában a magyar adat 2,1%. Nyilvánvaló, hogy mindezek zökkenőmentes ellátásához is elengedhetetlen a megfelelően szakképzett és motivált humánerőforrás biztosítása.
Pályázatunk megvalósításával még a fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg ellátás és "nappali kórház" irányába való elmozdulás is megtörténhet, továbbá az aktív fekvőbeteg ellátást kiváltó krónikus ellátási formák, a sürgősségi ellátási formák fejlesztésére (pl.: stroke) is nagyobb hangsúlyt tudunk majd fektetni.
 
A hiányszakmák területén 30 főfelvételére lenne szükség az OITIbe, a TÁMOP 6.2.4. projekttel 21 főt tudunk alkalmazni. Így a hiányszakmák körében csupán 9 betöltetlen álláshely marad. A hiányszakmák betöltése terén 72%-os javulást érhetünk el a projekt megvalósításával.
A TÁMOP projektünk megvalósításával az OITI egyes mutatóinak javulása mindenképp magába foglalja, előmozdítja a betegközpontúbb egészségügyi ellátást és a szakmai fejlődés lehetőségét is. Több ápoló több időt tud szánni betegeinkre, erősödik a betegközpontú gyógyítási szemlélet, és növekszik a gyógyítás hatékonysága, és kimunkálásra kerülnek olyan új orvosi módszerek, melyek javítják, rövidítik a betegellátás idejét.
 
Folyamatosan nő a hiányszakmák listája, az OITI pályázat forrásokkal küzd az őt érintő hatások ellen.
Az elmúlt időszakban exponenciálisan nőtt a hiányszakmák száma, amelyek között olyanok is megjelentek, amelyekben korábban szakember „túlkínálat" volt. Ennek okaként az uniós munkaerő direktívát jelölhetjük meg, mondván: ennek előírásait csupán néhány ország tudja maradéktalanul betartani, mégpedig migráns – így többek között külföldön munkát vállaló hazai orvosok alkalmazásával. Ennek kapcsán érdekes megemlíteni azt is, hogy a Magyar Orvosi Kamara hivatalos lapjának számaiban több hirdetésben toboroznak magyar doktorokat külföldi munkára.

Az Egészségügyi Minisztérium szerint egyébként a ténylegesnél lényegesen nagyobb számok forognak a külföldön dolgozó orvosokkal kapcsolatban. Tavaly év végéig összesen 2442 doktor kérte a külföldi munkavállaláshoz elengedhetetlen jó hírnév igazolásáról szóló dokumentum kiállítását, ám azt nem tudni, hogy közülük mennyien vállaltak ténylegesen munkát külföldön. Az orvosok mellett eddig összesen 632 szakdolgozó folyamodott hasonló igazolásért.
 
Ami az általános létszámhelyzetet illeti, tavaly év végéig összesen 53 789 orvos és fogorvos, továbbá 10 872 gyógyszerész szerepelt az alapnyilvántartásban. Az érvényes működési nyilvántartással rendelkezők száma azonban ennél jóval kevesebb: 38 879 illetve 7191. A praktizáló orvosok 7,9 százaléka – 2647 fő – már elérte a nyugdíjkorhatárt, a 30 év alattiak aránya pedig 19 százalék (6273 fő).
A szakdolgozók alapnyilvántartásában 170 250 aktív korú szerepel, akiknek többsége több szakképesítést is szerzett. Érvényes működési nyilvántartással 82 289-en rendelkeznek, miközben az összes foglalkoztatott szakdolgozó száma körülbelül 98 ezer.
Tízezer lakosra átlagosan 32 orvos jut, kivéve az ettől jelentősen elmaradó Pest és Békés megyéket. Az engedélyezett orvosi munkahelyek száma 2007-ben 37 895 volt, a betöltött állásoké 36 262. Ez utóbbi azonban nem azt jelenti, hogy minden egyes státuszra egy doktor jut, mivel az állások betöltöttsége nem azonos az azokat ellátó természetesen személyek számával. Így nem állapítható meg hogy mennyien töltik be az állást. A legrosszabb egyébként Komárom-Esztergom megyében az orvos-ellátottság.
 
A fekvőbeteg ellátásban többek között belgyógyászokra, endokrinológusokra, pszichiáterekre, tüdőgyógyászokra, rehabilitációs szakemberekre, sürgősségi ellátókra, patológusokra valamint transzfuziológusokra lenne szükség, míg a járóbeteg szakellátásban nefrológus, traumatológus, sürgősségi ellátó, patológus és gyermekorvos hiánnyal küszködnek. Ami a háziorvoslást illeti, a közel 7000 praxisból 2008 szeptemberében 148 volt betöltetlen.
 
Az OITI tekintetében a szakdolgozói területen mutatkozik a legnagyobb hiány. Azonban nyertes TÁMOP 6.2.4. „Hatékony foglalkoztatási konstrukció kialakítása az OITI-ben az egészségügyi szerkezetátalakítást követő humánerőforrás hiány megoldására” címet viselő pályázatunk célcsoportja pont ez a kör. Pályázatunk fókuszában mindenképp azok az egészségügyi szakdolgozók állnak, akik megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek, szeretnének és próbálkoznak is elhelyezkedni a hazai egészségügyben, de az ellátandó feladatok és a bérezés aránytalansága, ill. az elbocsátások és az egyre reménytelenebbnek tűnő álláskeresés miatt kiábrándultakká váltak és pályaelhagyáson, vagy külföldi munkalehetőségeken gondolkoznak.
Reméljük e pályázat lehetőséget ad arra, hogy ezeket a szakdolgozókat visszacsábítsuk és újramotiváljuk, (több dolgozó-ezzel egyenes arányban az OITIben csökkenő munkaterhek, ellátandó munkával arányos bérezés, a pályázatnak köszönhetően plussz jutatások biztosítása a bérköltségek átcsoportosítása révén), ill., hogy bizonyítsuk számukra azt, hogy egy szakképzett és jól működő teamben igenis érdemes itthon is dolgozni, tenni a betegek gyógyulásáért.
 
OITI Sajtóközlemények
 
1. OITI az európai szintű betegellátásért
 
2008-ban szakmapolitikai döntés alapján fontos szakmai profilbővülés történt az OITI-ben. Az Intézet hagyományos idegsebészeti szakterületek mellett az epileptológiai és stroke-ellátásban is részt vesz. A profilbővülést megalapozásaként nagyszabású épületrekonstrukció keretében kényelmes, kis létszámú, modern betegellátó hely került kialakításra. A megnövekedett feladatok minőségi ellátásához azonban elengedhetetlenné vált a megfelelő számú jól képzett szakdolgozói munkaerő is. Ennek biztosításához lehetőséget nyújtott a TÁMOP-6.2.4/A-09/1/KMR-2010-0005 projektazonosító számú pályázat amelyet az OITI megpályázott és elnyert. A pályázat 12 hónapon keresztül biztosítja központi forrásból új munkatársak alkalmazását.
A projekt 2010. július elsején indult. Az azóta eltelt 9 hónap alatt kiváló új munkatársakkal sikerült bővíteni szakembergárdánkat. A pályázat diplomás ápolók, műtős szakasszisztensek, felnőtt intenzív terápiás és gyermek intenzív terápiás szakasszisztensek, valamint felnőtt szakápolók és orvosi képalkotó diagnosztikai analitikusok felvételére biztosított számunkra lehetőséget.
A pályázat által biztosított anyagi támogatás a hiányszakmákban a szokottnál kedvezőbb foglalkoztatási feltételeket kínál a jelentkezők számára. A magasan képzett új kollégák jelenléte és szaktudása pedig hozzásegíti az Intézetet az európai szintű ellátórendszer kialakításához.
 
2. OITI az európai szintű betegellátásért
 
Az OITI által megpályázott és az elnyert, TÁMOP-6.2.4/A-09/1/KMR-2010-0005 számú projekt megkezdésének első 5 hónapjában elért eredmények:
21 fő szakdolgozó foglalkoztatását biztosítja a pályázati forrás, melyből 9 fő szakdolgozót határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében került alkalmazásra. Esélyegyenlőségi céljaink érdekében a 9 főből 1 fő pályakezdő, 2 fő pedig részmunkaidős foglalkoztatás vállalásával került felvételre. Pályázati forrásból történő humán erőforrás toborzó felhívás az Intézet honlapján megjelenítésre került.
A második jelentéstételi időszak végére a jelen projekttel foglalkoztatottak száma 14 főre növekedett, ugyanakkor a sikeresen felvettek közül többen megszüntették jogviszonyukat.
 
3. OITI az európai szintű betegellátásért
 
TÁMOP-6.2.4/A-09/1/KMR-2010-0005 számú projekt valamennyi tevékenysége közvetlen vagy közvetett módon az OITI hatékony betegellátásának érdekében szükséges humán erőforrás biztosítását segíti. A hiányszakmának minősülő területek
meghatározása a pályázat benyújtása előtt megtörtént. A szakdolgozók toborzása, állásinterjúk lebonyolítása, a megfelelő pályázók kiválasztása és alkalmazása a pályázat időtartama alatt folyamatos, az indikátor szerinti 21 státusz szerinti megfelelő létszámú fő foglalkoztatása. A legnagyobb probléma a jelentős mértékű az fluktuáció, ezért folyamatos feladat a toborzás és az érintett státuszok újabb foglalkoztatottakkal való feltöltése a hiány megszüntetése érdekében. A projekt tevekénységének ütemezése nem igényelt változtatást az előző időszakhoz képest.
 
A projektben részvevők munkája az előrehaladás érdekében összehangolt és folyamatos.
 
A TÁMOP-6.2.4/A-09/1/KMR-2012-0005 sz. pályázat 2012. szeptember 30 -ával sikeresen lezárult.
 
 
Sajtóközlemények:
 
 
 

 

 

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...