Dokumentumtár
Közérdekű adatok

Létszám, személyi juttatások

Elemi költségvetések

 

INTÉZETÜNK 2019. ÉVI BETEGFORGALMI ADATAI


Távozott fekvőbetegek száma: 6 832
ebből

  • Neurologiai osztályokról                  830
  • Stroke osztályról                           1 147
  • Kúraszerű ellátás                             619
  • Idegsebészeti felnőtt osztályok     3 523
  • Gyermek idegsebészeti osztály       457
  • Intenzív osztály                                256

Összesen: 6 832

Járóbetegek száma 112 113
ebből

  • Ambulanciák                               89 046
  • Labor                                          23 067

Összesen: 112 113

 

Halálozás betegek arányában: 1.33%

 

Éves beszámolók

Szerződések

 

Éves publikus Energetikai Szakreferensi Jelentés

Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozók Jelentés

Pszichiátriai Gondozók Jelentés

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...