Diagnosztikumok
Központi Labor

Korszerű technológia, nemzetközileg ellenőrzött vizsgálatok

A laboratórium klinikai kémia, hematológia, hemosztázis, trombocita funkció, liquor, gyógyszerszint, immunszerológia és vizelet vizsgálatokat végez.

Berendezéseink megfelelnek a korszerű követelményeknek. Két kémiai automatával (Dimension Xpand Plus, Arco-PC),  két hematológiai automatával (Advia 120,  Micros 60), két hemosztázis automatával (Sysmex-CA 500, Stago-4), trombocita funkciós analizátorral (PFA 100), immunszerológiai automatával (ACT 24, Diamed-ID Centrifuga), HPLC berendezéssel (Waters system), a bakteriológiában használatos hemokultúra automatával (BAcTec 9050), VAPRO 5520 vapor pressure ozmométerrel, CYOPRO  vescor 7620 cytocentrifugával rendelkezünk. Az automaták eredményei közvetlenül a Hospitaly integrált kórházi rendszerbe kerülnek. A laboratóriumban végzett valamennyi vizsgálat nemzetközileg ellenőrzött. A szakmai megfelelőséget igazolja az INSTAND e. V. (Düsseldorf) rendszerben való részvételünk (1998-tól). Részt veszünk a Bio-Rad EQAS nemzetközi független QCNet rendszerében is.

A labor ellátási területe: az intézet szakambulanciái és szakrendelői, fekvőbeteg osztályai és a műtők, foglalkozás-egészségügy, valamint a külső szerződött partnerek (térítés ellenében).

A laboratórium az intézetben folyó tudományos munka laborhátterét biztosítja. Rendszeresen ellátja orvostanhallgatók képzését (pl. liquor citológia). Speciális területünk a gyógyszerszint vizsgálat (CBZ, CBZ-epoxid, Diphedan, Lamictal, MHD, Zonegran, Sertán, Fenobarbiturát, Nitrazepan, Ethosuximid, Clobazam, Norclobazam, Clonazepam, Nitrazepán, Diazepan, Keppra, Ospolot, VPA, Q10, stb.). Ezeket a vizsgálatokat külső partnerek is rendszeresen igénybe veszik.

A laboratórium munkanapokon 7:30 -16:30 óra között üzemel, ezen időn kívül 24 órás ügyeletet biztosít. A laboratóriumban munkanapokon 8 és 16 óra között folyik az ambuláns betegek mintavétele.

Elhelyezkedés: Diagnosztikai épület 3. emelet.

Telefon: (06 1) 467 93 47

Laboratóriumi főorvos: Dr. Tordai Attila

Laboratórium vezető: Gál Anna


Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...