Beteginformációk
Betegfelvétel

Bejelentkezés

Járóbeteg felvétel

Az Intézet ambulanciáira előjegyzés, időpont egyeztetés szükséges!
Előjegyzés: hétfőtől péntekig 9.00-15.00 között a (06-1) 467 9314 és (06-1) 467 9300/109 tel.számon

Intézetünk járóbeteg-szakellátását igénybe vevő betegeinknek először az ambulancia épületének földszintjén lévő pultnál kell jelentkezniük. Itt történik az adatok rögzítése a számítógépes rendszerbe.

Ehhez kérjük előkészíteni a következő dokumentumokat:

  • személyi igazolvány/személyi kártya

  • lakcímkártya

  • betegbiztosítási igazolvány (taj kártya)

  • beutaló

Az adatrögzítés után kérjük betegeinket, hogy lifttel vagy lépcsőn fáradjanak a 2. emeleten található Ambulancia várótermébe. A sorszámot kapott betegeink a váróteremben lévő beteghívón, illetve a rendelők feletti kijelzőkön figyelhetik a behívás sorrendjét. Sorszám nélküli betegeinket név szerint szólítjuk. A továbbiakban kérjük, várjanak türelemmel, míg a rendelőbe szólítják Önöket.

 

Az ambuláns ellátással kapcsolatban bármilyen felmerülő kérdésükkel kapcsolatban forduljanak bizalommal Sztanó Emília vezető asszisztenshez munkanapokon 9-15 óra között.

 

Sürgősség esetén

Sürgős esetben orvosi javaslatra, illetve orvosi javaslat nélkül is felvételre kerül az a beteg, aki közvetlen életveszély állapotában van, aki az intézeti felvétel elmaradása esetén közvetlen életveszélybe kerülhet, vagy akinek állapota sürgős intézeti ellátást igényel, és ennek elmaradása miatt állapota hevenyen rosszabbodhat. A sürgősség megállapítása orvosi feladat, ezért ezekben az esetekben a földszinten található Felvételi ambulancián (028-as szoba) kell jelentkezni, ahol a 24 órás szolgálatot adó szakdolgozó értesíti az ügyeletes orvost.

 

Fekvőbeteg felvétel

A fekvőbeteg ellátásra előjegyzett betegek felvétele a Betegfelvételi irodában történik.

A betegfelvétel adminisztrációjához szükséges okmányok:

  • személyi igazolvány/személyi kártya

  • lakcímkártya

  • betegbiztosítási igazolvány (taj kártya)

  • beutaló

  • korábbi zárójelentések, leletek

Minden, az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézetbe osztályos felvételre kerülő beteget személyazonosítóval kell ellátni. A személyazonosító egy csuklóra oldhatatlan patentzárral rögzíthető műanyag szalag, melyre vízálló módon kell ráírni a beteg monogramját, az osztály nevét és a beteg törzsszámát. A betegazonosító szalag a beteg kórházi tartózkodása alatt nem távolítható el.

A beteg a betegazonosító felhelyezése után a kézhez kapott kórlappal és felvételi lapokkal felkeresi az osztályt.

A biztosítással nem rendelkező belföldi és külföldi állampolgárok az intézet által megszabott térítési díjat fizetik. A Térítési szabályzatban meghatározott térítési díjakat a betegnek a felvételekor kell befizetnie az intézet pénztárába. Ha az ellátás során további díj befizetése válik szükségessé, azt legkésőbb a beteg távozása előtt kell befizetni.

 

A betegek elhelyezése

A felvett (felvételi irodában bejegyzett, kitöltött kórlappal ellátott) beteg az összes orvosi iratával, valamint a csuklójára rögzített azonosító szalaggal a kijelölt osztályra megy, illetve szükség esetén a betegszállítók odaszállítják. Az osztályon történő elhelyezéskor az osztályos nővér a beteget tájékoztatja az intézeti szabályokról, az osztály rendjéről, és felhívja a beteg figyelmét az osztályon kifüggesztett házirendre. A civil ruhát az erre a célra szolgáló, személyre szóló szekrénybe kell elhelyezni.

Jelentősebb pénzösszeg, értéktárgy, betétkönyv stb. behozatala a kórházba nem javasolt. Amennyiben ez elkerülhetetlen, úgy ezeket tanácsos az osztályvezető főnővér közreműködésével az intézet értékkezelőjének leadni megőrzésre. A későbbi viták elkerülése érdekében az osztályos orvos aláíratja a beteggel azt a nyilatkozatot, amelyben a beteg tudomásul veszi, hogy az intézet csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget.

 

A betegek elbocsátása

A kórházból való eltávozáskor minden beteg a kezelőorvosától zárójelentést kap. A zárójelentés tartalmazza a kórházban elvégzett vizsgálatok és kezelések, az utóvizsgálatok leírását és az otthoni kezelés, gondozás javaslatait. Távozása után a zárójelentést 24 órán belül el kell juttatni a háziorvoshoz, hogy az esetleges gyógykezelés otthon is zavartalanul folytatódhasson, és a szükséges gyógyszerek felírásra kerülhessenek. A kórháztól kapott leltári tárgyakat távozáskor az osztályos nővérnek kell átadni.

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...