Intézetünkről
Minőségpolitika

 

 


Számít a véleménye!

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a betegellátásban, az oktatásban és a kutatásban egyaránt törekszik hagyományainak megfelelően a nemzetközi színvonalra.

Feladatai közé tartozik az idegsebészeti, ideggyógyászati, ezen belül az epilepszia és stroke, továbbá ezen szakterületek határterületéhez tartozó járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, idegsebészetben és neurológiában (epilepszia és stroke) országos hatáskörű centrumként.

Az Intézet részt vállal az orvostanhallgatók, a szakorvosjelöltek, PhD hallgatók és egészségügyi szakdolgozók képzésében.

Az Intézet céljainak megvalósítása érdekében a teljes működésére kiterjedően sok éve működteti az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardoknak megfelelő minőségirányítási rendszert, melyet folyamatosan továbbfejleszt.

Ez a minőségirányítási rendszer garantálja a nyújtott szolgáltatások állandó, kiváló minőségét, amelynek eredménye a betegek, partnerek megelégedettsége, és a betegellátás biztonsága. A vezetőség elkötelezett a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése mellett, a rendszer működéséhez és megújításához szükséges erőforrásokat rendelkezésre bocsátja.

Az Intézet vezetősége felelősséget vállal azért, hogy a gyógyítási, képzési, tudományos tevékenység az érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelve, ellenőrzött és felügyelt körülmények között folyik.

Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szakmailag jól képzett, a folyamatos fejlődésre fogékony munkatársak dolgozzanak az OKITI-ben, akik felelősséggel tartoznak saját munkájuk minőségéért.

Az intézet vezetősége mindent megtesz annak érdekében, hogy a fenti nyilatkozatot minden munkatársával megismertesse, megértesse. A munkatársaktól elvárja, hogy személyes tudásukkal járuljanak hozzá a minőségirányítási rendszerünk hatékony működtetéséhez, folyamatos fejlesztéséhez, az intézmény sikeréhez.

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: igazgatosag@mail.oiti.hu

Tovább...