Intézetünkről
Hírek

Dr. Szikora István Főorvos a Környei Társaság ez évi díjazottja

Dr. Szikora István főorvos, az Intervenciós Neuro-radiológiai Osztály vezetője a Környei Társaság ez évi díjazottja. A Környei István professzor tanítványai által létrehozott társaság évente elismerésben részesíti azokat a neurológia területén tevékenykedő klinikusokat, kutatókat, akik munkásságukkal, szakmai teljesítményükkel kivívták a Társaság elismerését.
Megtisztelő az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet számára, hogy az egymást követő két évben az Intézet vezető munkatársai kapták az elismerést, így Prof. Dr. Nagy Zoltán főigazgató után Dr. Szikora István med. habil. főorvos kapta a Környei Emlékfát.


 

Professzor Dr. Nagy Zoltán Főigazgató Pekingben, a CEEC of Hospital Alliance konferenciáján

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI) öt munkatársa a főigazgató vezetésével 2017. Április 23-részt vett Pekingben a CEEC (Chenese Eastern European Cooperation) of Hospital Alliance konferenciáján. Ennek keretében az elnök és az európai alelnök megválasztására került sor. Az elnök Yupei Zhao sebész professzor lett. Az elkövetkező évben alelnöknek Merkely Béla professzort a Semmelweis Egyetem klinikai rektor helyettesét választották. Az öt kiemelt program koordinálásában a kardiológiai együttműködést a kínai Huwai Kórház mellett Merkely professzor és a Semmelweis Egyetem Szív és Érgyógyászati Klinikája, míg a neurológiai együttműködést a Peking Union Medical College Hospital, prof. Cui Liying és európai Nagy Zoltán professzor és az OKITI irányítják.
Az intézeti delegáció ezt követően a Northen Jangtsu Peoples Hospital vendégeként Yangtsu-ban konferencián vett részt, ahol minden magyar résztvevő előadást tartott. Az Intézet nevében Nagy Zoltán professzor oktatási, kutatási együttműködést írt alá. A kórház a főigazgatónak a tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli professzor címet adományozta.

 AMERIKAI ÚTON AZ ORVOSI TURIZMUS

Külföldön kívánja értékesíteni szabad kapacitásait az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

Becslések szerint világszerte évente több tízmillió beteg indul útnak, hogy egy másik országban, olcsón, illetve várakozási idő nélkül gyógyuljon. Az egészségturizmusnak ezt a szegmensét 60-100 milliárd dolláros, dinamikusan növekvő piacnak ítélik a szakértők – derült ki egy, az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet (ESKI) által a betegvándorlásról készített 2009-es tanulmányból. Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet vezetése nemrégiben úgy döntött, nem várják meg, hogy a külföldi betegek maguktól találjanak rá az idegtudományok hazai fellegvárára az egészségturizmus világtérképén. Marketingaktivitásaik első célpontjai az arab térség országai, de távlati terveik ennél jóval ambiciózusabbak.
 
Keleten a helyzet változott
 
A világ gyógyturistái ma még főként tengerentúli polgárok (USA, Kanada, Ausztrália), de már Európa olyan országaiból is megindult a betegvándorlás, ahol államilag finanszírozott egészségügyi rendszerek vannak: így például Nagy-Britanniából, Franciaországból, Németországból, Ausztriából. Egyelőre az üzlet legnagyobb nyertesei Thaiföld, India, Szingapúr magánintézményei, de az ellenkező irányból is számottevőnek mondható a betegforgalom növekedése. Az arab világ polgárainak elsődleges egészségturisztikai célpontjai a francia, az angol és a német klinikák, ahol azonban a magyar díjak többszörösét kérik el a páciensektől egy-egy műtéti beavatkozásért. Ezt a versenyelőnyt akarja kiaknázni az OITI, amikor a legkülönbözőbb formális és informális csatornákon igyekszik felvenni a kapcsolatot az arab országok egészségpolitikusaival, orvostársadalmával, illetve a gyógyulásra váró betegekkel.
Prof. Dr. Nagy Zoltán főigazgató és munkatársai az elmúlt hónapokban azon dolgoztak, hogy az OITI világszinten is egyedülálló orvosszakmai, ápolási és rehabilitációs tevékenységét be tudja mutatni Magyarország határain túl is. „Bízunk abban, hogy gyógyító kapacitásainkat olyan országok betegei javára is kamatoztathatjuk, amelyekkel az így kialakított kapcsolat Magyarország számára gazdasági és kulturális haszonnal is járhat. Több arab ország hazai nagykövetségével folytatunk megbeszéléseket arról, hogy miképpen tudjuk betegeik számára felajánlani gyógyító munkánkat. A magyar diplomácia vezetőinek, a Külügyminisztérium illetékeseinek és magyar nagykövetségek munkatársainak segítségét is igénybe vesszük munkánk és kapacitásaink külföldi bemutatása érdekében.” – tájékoztatott a főigazgató.
Napjainkban a gyógyturizmus fogalma jóval kiterjedtebb, mint korábban: a hagyományos turisztikai infrastruktúrákat használó rekreációs célú egészségturizmus mellett létrejött a zömmel modern technológiákra épülő orvosi ellátásokat kereső betegvándorlás (az ún. orvosi turizmus). A hazai egészségturizmus súlypontjai között eddig nem szerepelt az idegtudomány és idegsebészet. Az OITI vezetése azonban biztos benne, hogy a hagyományosan jól működő egészségturisztikai ágazatok mellett az általuk végzett magas színvonalú sebészeti, diagnosztikai és rehabilitációs profilok is sikerrel járnak ezen a területen.

Képben vannak

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OITI) ma a harmadik legnagyobb idegsebészeti központ Európában. Világszinten is élenjár a nagy sebészi pontosságot jelentő módszerek, neuronavigációs technikák használatában. Külön osztálya specializálódott minimálisan invazív eljárásokra, amelyek során azonos eredményt kisebb műtéti feltárásból, sokszor csak egy tűszúrásnak megfelelő behatolásból lehet elérni. Mindez, a sokszor bonyolult technikai megvalósíthatóság mellett, gyorsabb gyógyulást, kevesebb szövődményt, kockázatot jelenti betegeiknek.
Az intézet jó hírnevet szerzett az Országos Onkológiai Intézettel és a Debreceni Gamma Sugársebészeti Központtal együttműködésben végzett, sebészeti behatolás nélküli tumorkezelésben, a nagy és nehéz daganatok, sérülések operációiban, valamint a gyógyszerrel nem kezelhető epilepsziák és fájdalmak kezelésében. Náluk található továbbá az ország első és máig egyetlen gyermek-idegsebészeti osztálya is, ahol az idők során szintén felbecsülhetetlen értékű szakmai tapasztalat halmozódott fel.
Az OITI, jogelődjének 1953-as megalakulása óta, egyedülállóan széles spektrumú idegsebészeti központtá fejlődött, de szakmai profilja 2007-ben teljesedett ki, amikor a stroke-on átesett, valamint az epilepsziás betegek általános kezelésével bővült. Az Intézetben egy csapatban, közös fedél alatt dolgoznak idegsebészek, neurológusok, neuroonkológusok, epileptológusok és stroke-szakértők. Ez a betegek számára optimális kezelési körülményeket garantál: házon belüli gyors kivizsgálási időt, azonnali konzultációs és beavatkozási lehetőséget, ami sok esetben egyet jelent a túlélés és a betegséget megelőző életminőség megmaradásának esélyével. Az Amerikai úton évi mintegy 4.000 fekvőbeteget kezelnek, szakambulanciáját közel 20.000 járóbeteg keresi fel.

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: igazgatosag@mail.oiti.hu

Tovább...