Intézetünkről
Bemutatkozás

 

Intézetünk története

 

Intézetünk történetét méltán övezik legendák: jó hírünket az elmúlt évtizedekben sok gyógyult beteg vitte magával szerte az országba és a nagyvilágba. A mögöttünk álló több évtizedes „Amerikai úti” hagyomány máig példát jelent számunkra: szeretnénk ezt a szakmai örökséget minél több beteg számára segítségül ajánlani, és gyógyító munkánkkal nap mint nap tovább építeni.
 
Intézetünk elődje, az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet 1953-ban alakult meg. Kórházunk azóta egyedülállóan széles spektrumú szakmai központtá fejlődött. Szakmai profilunk 2007-ben teljesedett ki, amikor a stroke-on átesett és az epilepsziás betegek általános kezelésével bővült. Ekkortól viseljük az Országos Idegtudományi Intézet nevet.
 
Intézetünkben egy csapatban, közös fedél alatt dolgoznak idegsebészek, neurológusok, neuroonkológusok, epileptológusok és a stroke szakértői. Ez a beteg számára a legoptimálisabb és legeredményesebb kezelési körülményeket garantálja: házon belüli gyors kivizsgálási időt, azonnali konzultációs és beavatkozási lehetőséget − ami sok esetben egyet jelent a túlélés és a változatlan életminőség esélyével.
 
Az OKITI ma a harmadik legnagyobb idegsebészeti központ Európában. Élenjáró a nagy sebészi pontosságot jelentő neuronavigációs módszerekben, az ablatív operációt sok esetben kiváltó neurostimulátoros beavatkozásokban, a kis sebfelülettel járó gerincműtétek terén és sok egyéb más korszerű neurosebészeti eljárásban.
 
Az intézet jó hírnevet szerzett az Országos Onkológiai Intézettel és a Debreceni Gamma Sugársebészeti Központtal együttműködésben végzett, sebészeti behatolás nélküli tumorkezelésben, a nagy és nehéz daganatok, sérülések operációiban, valamint a gyógyszerrel nem kezelhető epilepsziák és fájdalmak kezelésében. Nálunk található továbbá az ország első és máig egyetlen gyermek-idegsebészeti osztálya is, ahol az idők során szintén felbecsülhetetlen értékű szakmai tapasztalat halmozódott fel.
 
Évi mintegy 4000 fekvőbeteget kezelünk. Szakambulanciánkat majd 20 000 járóbeteg keresi fel. Magasan kvalifikált szakorvosaink és szakápolóink nap mint nap tehetségük maximumát nyújtják a betegek és családtagjaik számára. Emberséggel, együttérzéssel, ugyanakkor a legmagasabb színvonalú orvosi műszerek segítségével gyógyítják a gondjaikra bízott gyermekeket és felnőtteket.
Keresse fel őket Ön is bizalommal!
 

Kórháztörténet

Régen szeretetház, később kórház, ma az idegtudományok fellegvára

Kórházunk épületegyüttesének legrégebbi, műemlék tagját 1911-ben adták át. Eredetileg nem a mai értelemben vett kórház volt, inkább gondozóház idős, gyógyíthatatlan betegek vagy magukról más ok miatt gondoskodni képtelen emberek számára. A felvételhez mindezt alapvető kritériumként határozták meg azok a pesti polgárok, akik egyenként minimum 10 000 korona hozzájárulást fizettek be. (Összehasonlításképpen: akkoriban 1 liter tej ára volt 1 korona.) Az alapító okirat a vagyonos családban élők számára az elhelyezés tekintetében szigorú eseti elbírálást írt elő, s a jómódú ápoltak számát az összes ágy legfeljebb egynegyedében határozta meg.

A szeretetház megépítését egyébként a Chevra Kadisa karitatív szervezet kezdeményezte, amely egyes források szerint jóval az izraelita hitközség létrejötte előtt kezdte meg működését a fővárosban. Ténykedésük jellegét és intenzitását jól mutatja, hogy a kiegyezéstől 1911-ig több elemi és középiskolát, két kórházat, szülőotthont, idősek házát, siketnéma-intézetet, vakok intézetét, ösztöndíjalapot, irodalmi egyletet és rengeteg más hasonló intézményt is alapítottak. Az alapító családok neve a szeretetházban felkerült a betegágyak fejtámláira is, aki pedig a minimumösszegnél nagyobb hozzájárulást fizetett be, arról betegszobát vagy termet neveztek el.

Az intézmény 1919-ben lett a mai értelemben vett kórházzá. Az I. világháború kitörése után már 156 ágyon ápolta a sebesülteket: sok katona számára adta vissza a civil életbe való visszatérés, az újbóli munkába állás reményét. A világháború után új röntgenintézet létesült benne, 1923-ban pedig - egy újabb adománygyűjtés nyomán - fél évtizedes rekonstrukció kezdődött benne, melynek során többek között idegosztály létesült, a szemészeti és gégészeti osztályok pedig újjáépültek.

Az intézmény 1954-ben kapta meg mai, idegsebészeti profilját. Ekkor már Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetként végezte gyógyító munkáját. 2003-ban a szakambulancia modern épületszárnyával bővült, jelenleg a műemlék épületben folyik nagyszabású rekonstrukció.

Az OKITI ma az idegtudományok fellegvára. Már nem csupán Magyarország vezető idegtudományi intézménye, de egyike a három legnagyobb európai idegsebészeti centrumnak. Sok agyi és gerincbeteg, epilepsziás és stroke-on átesett ember számára egyet jelent a gyógyulás esélyével.

Kulturált környezetben, nagy szaktudású orvosokkal, jó műszaki felszereltséggel és segítőkész személyzettel áll a gyógyulni vágyók rendelkezésére. Az udvaron árnyas kert, fákkal, sétánnyal, díszkúttal, padokkal. Ez az a hely, ahol a gyógyuláson és reményen túl a kezdetektől itt lakó megértés és a szeretet is ott van minden szegletben.

Az épület története

„A szeretetnek ez a háza otthona a művészetnek is, egy megtisztult, megnemesedett és minden csepp vérével magyar művészetnek” - írta a Budapesti Hírlap 1911-ben a megnyitóról szóló tudósításában. Az intézmény létrejöttét annak idején az egész magyar közvélemény ünnepelte: „Kertben áll a hatalmas épület. Előtte parkrészlet, mögötte egy óriási park. Legalább 2000 négyszögöl. Az első és második emeleten egyenként négy közös kórterem van, amelyik mindegyikében 11 beteg fér el. A földszinten 44 beteget és a betegápoló nővéreket helyezték el. A betegszobák mind tágasak, szellősek. Sokan azt fogják mondani róla, hogy luxuriózus, holott az sem egyéb, mint egy művészi gondolatoktól duzzadó léleknek színben, formában, térben való ízléses megnyilatkozása" - ilyen és ehhez hasonló lelkes üdvözlések voltak olvashatóak akkoriban a lapokban.

Az épület megtervezésére kiírt tervpályázatot a századfordulós modern magyar építészet jelese, Lajta Béla nyerte meg. A kivitelezésre pedig a Bloch és Hollitscher nevű cég kapott megbízást. Lajta Bartókhoz és Kodályhoz hasonlóan erdélyi útjain szerette meg és kezdte gyűjteni a magyar népi ornamentika motívumait. Zenész kortársaihoz hasonlóan az ő célja is az volt, hogy a századfordulón divatos szecesszió és art deco világon belül tiszta forrásból merítve rátaláljon egy hiteles egyéni és nemzeti stílusvilágra.

Egykor ezen épületének belső tereit is a magyar és közép-európai népek hímzésvilágának növényi és geometrikus ornamentikája díszítette: a folyosókon kalotaszegi és keresztöltéses hímzések élettel teli virágai és derűs geometriája köszöntött a látogatóra. Sajnos a faldekoráció a sokszori kíméletlen átfestést követően mára elveszett. A jelenleg folyó felújítás keretében is csak nyomokban van mód egy-két részlet helyreállítására. A figyelmes látogató azonban honlapunk nyitóoldali képeinek hátterében felfedezheti Lajta egykori motívumait.

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: igazgatosag@mail.oiti.hu

Tovább...