Intézetünkről
Vezetőség

Intézetünk vezetősége

Menedzsment
Elérhetőség: (06 1) 467 9300
 

Főigazgató főorvos

med. habil. Dr. Erőss Loránd PhD

1990-ben diplomázott a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1995-ben neurológia, 2000-ben idegsebészet szakvizsgát tett. 2010-ben szerzett egyetemi doktori fokozatot a Semmelweis Egyetem Doktori iskolájában, epilepszia sebészeti témában. 2019 óta az egyetem habilitált tanára. Nemzetközi fájdalomterapeuta szakképesítéssel 2009 óta rendelkezik. 2019-ben a Harvard Egyetem egészségügyi vezetőképző programjában szerzett diplomát. Nevéhez fűződik egy új neuromodulációs műtéti módszer hazai honosítása, egy új epilepsziasebészeti kivizsgálást segítő implantációs metodika kidolgozása, a robot asszisztált idegsebészeti módszerek bevezetése hazánkban és a Közép-kelet-európai Régióban, illetve számos e témával kapcsolatos tudományos publikáció. Szakterülete az epilepsziasebészet, a fájdalom, a mozgászavarok és a spaszticitás sebészeti kezelése, valamint e kórképek kezelése során új neuromodulációs módszerek alkalmazása, és ezek fejlesztése, kutatása.
2010 óta intézetünk Funkcionális Idegsebészeti Osztályának és Neuromodulációs Centrumának vezetője. Irányítása alatt működik az intézet Epilepszia Sebészeti Programja. 2019 óta az intézet Kutatási és Innovációs igazgatója. 2021. március elsejével az intézet főigazgatója. 2021. 04. 01-jével induló Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet főigazgatója.

 

A főigazgató általános helyettese Prof. Dr. Kéri Szabolcs

 

Orvosigazgató - főigazgató orvosszakmai helyettese

Dr. Ézsi Robin

 

Gazdasági igazgató - főigazgató gazdasági helyettese

Szathmáry Ádám

 

Stratégiai és informatikai igazgató - főigazgató stratégiai helyettese 

dr. Horváth Lajos

1990-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1996-ban belgyógyászat, 2000-ben kardiológia szakvizsgát tett. 2008-ban párhuzamosan két szakirányon, vállalatmenedzsment és infokommunikációs szakon is Master of Business Administration (MBA) diplomát szerzett.

Kutatási területe, publikációi elsősorban a gyógyítás és az informatika határterületeire terjednek ki, számos kutatást és projektet irányított a szív elektrofiziológiai modellezésétől egészen az egészségügyi adatok szabványos reprezentációját meghatározó hazai szabvány kidolgozásáig.

Nevéhez kötődik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) koncepciójának megalkotása, a szakmai megvalósíthatóság tervezése, majd évekig a megvalósítás egészségszakmai irányítása.

Alapító szerkesztőbizottsági tagja az IME folyóiratnak, közel két évtizeden át tagja volt a közelmúltig még önállóan létező egészségügyi informatikai Szakmai Kollégiumnak. Jelenleg a Semmelweis Egyetemen folyamatban van PhD fokozatszerzése. Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének jelölt nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója, a European Association of Hospital Managers (EAHM) IT munkacsoportjának vezetője.

2021. augusztusa óta az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet stratégiai és informatikai igazgatója.

 

Ápolási igazgató - főigazgató ápolási helyettese

dr. Reszegi Ibolya

 

Neurológus szakmai igazgató

Prof. Dr. Kamondi Anita

1987-ben szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1993-ban neurológia szakvizsgát tett, 1996-ban elnyerte az orvostudományok kandidátusa címet. 2005-ben habilitált a Semmelweis Egyetemen. 2008-ban klinikai neurofiziológiai szakképesítést szerzett.
1987-1994 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem Neurológiai Klinikáján dolgozott, majd a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján folytatta munkáját, ahol 2006-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 2010-től kezdődően irányítja az OKITI Neurológiai Osztályának szakmai működését. 2012-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia doktora.
1989-1999 között közel 5 évet töltött külföldi intézetekben idegtudományi alapkutatással. Az utóbbi években fő érdeklődési területe a különböző eredetű tremorok pathomechanizmusának vizsgálata. A Nemzeti Agykutatási Program keretében az Alzheimer-kór és az epilepszia lehetséges kapcsolatát kutatja. Tudományos közleményeinek száma 100 feletti, több tankönyvfejezet és gyakorlati tankönyv szerzője.
A Semmelweis Egyetem Klinikai Neurofiziológiai Szakképzési Grémiumának elnöke, valamint Neurológiai Grémiumának tagja.
A Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság elnöke, a Magyar Neurológiai Társaság vezetőségének tagja, az UEMS Board of Neurology valamint Board of Clinical Neurophysiology magyarországi képviselője. Az NKFIH Klinikai orvostudományi zsűri elnöke.
Több szakmai és tudományos díj kitüntetettje, többek között elnyerte a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat és a Széchenyi István Ösztöndíjat, valamint a Semmelweis Egyetem Oktatói Merit Díját.

 

Idegsebész szakmai igazgató

Dr. Sipos László

1986. szeptember 1-től dolgozik az akkori nevén Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben. 1991. szeptemberben jeles, majd 1992-ben az Európai Idegsebészeti Társaság 5 éves továbbképző tanfolyamát befejezve európai szakvizsgát tett idegsebészetből. Tanulmányúton 1987-ben az Universitätsklinikum Erlangen Idegsebészeti Klinika, 1989-ben a Vancouver General Hospital Idegsebészeti Osztály, Vancouver, B.C. és 1995-ben a University Hospital of Wales, Idegsebészeti Osztályán Cardiffban tartózkodott. 1991-től a European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Brain Tumor Group aktív tagjaként több prospektív randomizált tanulmányban vett részt. 1992. szeptember és 1993 október között Southampton General Hospital Wessex Neurological Central Idegsebészetén dolgozott, mint Visiting Senior Registrar. 1994. szeptember óta az Országos Onkológiai Intézetben működő sugársebészeti munkacsoport tagja. 1996. szeptember 11- 1997. január 15 között a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Orvostovábbképző Kara által szervezett „Finanszírozási ismeretek és középvezetői kórházi menedzsment” tanfolyamot végezte el és tett eredményes vizsgát. 1998-ban az Orvosi Hetilapban megjelent „CT vezérelt sztereotaxiás agyi biopszia jelentősége és szerepe az idegsebészetben” c. cikket Markusovszky Lajos díjjal jutalmazták. 1999-ben védte meg „Felnőttkori supratentorialis gliomák speciális klinikai és immunológiai vizsgálata” c. Ph.D.doktori értekezését. Uzsoki utca Kórház Onkoradiológia és Sugárterápiás Központtal együttműködve az országban elsőként alkalmazták intrakraniális daganatok esetén a high dose rate interstitialis brachyterápiát. 1995 óta vesz részt medikus és rezidens oktatásban, rendszeresen ad elő idegsebész, neurológus, onkológus, sugárterápiás továbbképző és szakorvosi továbbképző tanfolyamokon.2003 januárban kapott főorvosi kinevezést, 2005 szeptember 1. és 2008 között megbízott osztályvezető főorvosként dolgozott. 2008 szeptemberében az idegsebész szakvizsga és nyelvvizsga letétele után, mint letelepedett idegsebész Gemeinschatfpraxis és Op-Zentrumban, 2008-2011 között Kölnben és Düsseldorfban konzíliárus idegsebészként dolgozott.2013 decembere óta ismételten az Országos Idegtudományi Intézet főállású főorvosa, jelenleg a Koponyaalapi és Vascularis Idegsebészeti osztály megbízott osztályvezető főorvosa. 2013 novemberében az oktatásban való aktív részvétele alapján a SE Idegsebészeti Tanszék c. egyetemi docensi címét kapta meg. 2014 novemberében klinikai onkológus szakvizsgát tett „kiválóan megfelelt” minősítéssel.
Tudományos munkásságát 35 angol és magyar nyelvű tudományos közlemény, 8 könyvfejezet és 41 nemzetközi és magyarországi kongresszusi részvétel illetve szervezés jelzi. 2000 októberében alapító tagja volt a Magyar Neuroonkológiai Társaságnak, alapításakor a titkára, 2003. január és 2008. szeptember között a társaság elnöke, 2012-ig vezetőségi tagja volt. Tagja a Magyar Idegsebész, az Európai Idegsebész, az Európai Neuroonkológiai Társaságnak és az MTA Orvosi Tudományok Osztály Műtéti Tudományos Bizottságának. Középfokú nyelvvizsgája van angol és német nyelvből, társalgási szinten olaszul is beszél.

 

Oktatási igazgató

Prof. Dr. Banczerowski Péter

Orvosi diplomáját 1993-ban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte. 1999-ben idegsebészetből tett szakvizsgát, 2003-ban PhD tudományos minősítést szerzett. 2010-ben a Semmelweis Egyetemen habilitált, majd 2017-ben az MTA doktora lett. 
2018-2020 között az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet idegsebészeti szakmai igazgatója, 2021-től az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet oktatási igazgatója, osztályvezető agysebész és gerincsebész főorvosa, az Intézet Gerincsebészeti Centrumának programigazgatója, a gerincsebészeti szakmacsoport vezetője. Országos szakfelügyelő főorvos.
A Semmelweis Egyetem Idegsebészeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. 
Az Idegsebészeti Szakmai Kollégiumi Tagozatának, az MTA Klinikai Műtéti Tudományos Bizottságának, a Semmelweis Egyetem ÁOK Kari Tanácsának tagja. Az idegsebészeti szakképzés közép-magyarországi grémium elnöke. 
A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, klinikai neurológiai kutatások PhD-program témavezetője. 
Hungary Chapter of the Walter E. Dandy Neurosurgical Society elnöke és alapítója, Executive Committee of the Southeast Europe Neurosurgical Society magyarországi képviselője, a Magyar Idegsebészeti Társaság vezetőségi tagja. Több szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 
2016-ban a Haszon Magazin a 100 legjobb magyar orvos közé választotta.
 

Gazdasági-Műszaki ellátás

Pénzügyi és Számviteli Osztály: osztályvezető: Ungvári Mária

Humánpolitikai és Munkaügyi Osztály: osztályvezető: Dr. Mohay Tibor

Műszaki Osztály: Pajor Zoltán

Üzemeltetési és Anyaggazdálkodási Osztály: Tóth László

Informatikai Osztály: Somorjai Attila

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: igazgatosag@mail.oiti.hu

Tovább...