Diagnosztikumok
Neuroradiológia

Neuroradiológia

A Neuroradiológiai osztály főleg az intézet neurológiai és idegsebészeti képalkotó diagnosztikai feladatait látja el, fekvő és járóbetegek részére. Erre a célra nagy teljesítményű modern berendezések állnak rendelkezésre. A gépparkunk: Siemens Magnetom Verio 3 Teslás MR, Siemens Somatom Definition AS 128 szeletes CT, és hagyományos filmes technikával működő Siemens Axiom Iconos R200 típusú távirányítós röntgen berendezés. A CT és MR felvételeket digitálisan tároljuk, ahonnan on-line és írható CD-n tudjuk a vizsgálatot kérő orvoshoz juttatni.

Az osztály ellátási területe: az intézet szakambulanciái és szakrendelői, fekvőbeteg osztályai és a műtők, valamint a foglalkozás-egészségügyi ambulancia. Külső szerződött partnerek számára a vizsgálati profilba tartozó kérdésekben állunk rendelkezésre.

A Neuroradiológiai osztály részt vesz az intézetben folyó tudományos munka képalkotó diagnosztikai feladatainak ellátásában és több önálló kutatómunkát is végez. Az osztály a Semmelweis Egyetem akkreditált képzőhelye. Részt vesz az orvostanhallgatók, a szakorvosjelöltek és a radiográfusok képzésében, valamint a szakorvosok továbbképzésében. Ennek érdekében minden év tavaszán 50 kreditponttal jutalmazott szakorvosi továbbképző tanfolyamot szervez Neuroradiológia címmel, ami megtalálható az OFTEX portálon.

Az osztály CT laboratóriuma és röntgen felvételi munkahelye 24 órás ügyeletet biztosít. Az MR laboratórium munkanapokon 7:00 -19:00 óra között üzemel. A betegeket - a sürgősségi eseteken kívül - előjegyzés alapján fogadjuk.

A neuroradiológiai osztály laborjai a Diagnosztikai épület földszintjén találhatók.

 

Osztályvezető főorvos:

  • Dr. Martos János osztályvezető főorvos

Orvosaink:

  • Dr. Gáti Georgina szakorvos
  • Dr. Machovitsch Ágnes főorvos
  • Dr. Mangel Tünde szakorvos
  • Dr. Osztie Éva főorvos
  • Dr. Pozsár Kinga szakorvos
  • Dr. Solymosi Diána szakorvos
  • Dr. Szudi Gábor orvos
  • Dr. Várallyay Péter főorvos

Osztály vezető asszisztense:

  • dr. Viczena Pálné

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: igazgatosag@mail.oiti.hu

Tovább...