Beteginformációk
Vallásgyakorlás

 

 

 
Kedves Betegeink!


Intézményünkben a Budapesti Katolikus Kórházlelkészség minden kedden délután 14 óra után betegágy melletti szolgálatot nyújt előzetes igénybejelentés alapján.
A kórházlelkészség önkéntes munkatársai hétfő délutánonként személyes jelenlétük során felmérik a lelki szolgáltatás igényét. Szükség esetén más felekezeti szolgáltatásról is gondoskodni tudnak.
Ezenkívül az igénybejelentést az ápoló személyzet felé is lehet jelezni.
 
Budapesti Katolikus Kórházlelkészség
Dankó Ferenc kórházlelkész
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat - 213-9620 - korlelk@gmail.com
Tel./Fax: 224-8640/41 (H-P.: 08.00-16.00) - Országos Onkológiai Intézet (Budapest)

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: igazgatosag@mail.oiti.hu

Tovább...