Beteginformációk
Hozzátartozóknak

Látogatás

Látogatási rendünk lehetővé teszi, hogy a beteget hozzátartozói naponta meglátogathassák. A betegek kezelése, ápolása, vizsgálata és a vizitek ideje alatt a látogatás szünetel. A mielőbbi gyógyulás érdekében kérjük, hogy csendes pihenő idejében ne látogassák hozzátartozóikat, és egy betegnél egyszerre lehetőleg csak két hozzátartozó tartózkodjon. Kérjük, hogy az éjszakai órákban csak a kritikus állapotú betegeknél legyen jelen hozzátartozó a betegágynál. Kiskorú gyermek csak felügyelettel tartózkodhat az intézményben. Az utcai ruhán levő szennyeződés miatt a beteg ágyára nem tanácsos leülni. A fertőzések elkerülése érdekében cserepes virágot egyáltalán, a műtétes osztályra pedig még vágott virágot sem szabad behozni. Az általánostól eltérő látogatási feltételeket az osztályok helyileg szabályozzák.
 

Telefonos kapcsolattartás

Az intézményen belül az egyes részlegek elérhetősége közvetlenül a hívószámaikkal lehetséges. A kórházban fekvő betegek városi, belföldi, illetve nemzetközi hívásokat nyilvános telefonállomásról kezdeményezhetnek. A beteg állapotáról telefonon kizárólag a beteg beleegyezésével lehet felvilágosítást adni. Az osztályos ápolónő csak általános felvilágosítást adhat. A betegeknek az osztályos telefonhoz történő hívása nem lehetséges. Mobiltelefont a vizsgálókban, kezelőkben, diagnosztikai területeken nem lehet használni, mert zavarják az elektromos berendezéseket.
 

Levelezés

Az osztályos ápolónő a betegnek készséggel segítséget nyújt, hogy szükség esetén a külvilággal levelezés útján tartson kapcsolatot.
 

Hozzátartozók tájékoztatása

A tájékoztatásra jogosultak körét és a tájékoztatás mértékét a beteg határozza meg. Eszméletlen beteg, illetve kiskorú beteg állapotáról csak a közvetlen hozzátartozók kaphatnak felvilágosítást. Az osztály vezetője határozza meg, hogy az osztály orvosai közül ki, milyen esetben, milyen mértékben és mikor adhat tájékoztatást a beteg hozzátartozójának. Az orvos az adott tájékoztatásért szakmailag és etikailag felelős. Egészségügyi szakdolgozó csak a beteg általános állapotáról adhat felvilágosítást. Alapszabály, hogy telefonon egészségi állapotról felvilágosítás nem adható. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a hívó személye egyértelműen beazonosítható.

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: igazgatosag@mail.oiti.hu

Tovább...